Dames- en herenkoor Hengevelde

Het dames en herenkoor verzorgt muzikaal de liturgische vieringen in het weekend, de rouw- en trouwvieringen, avondwakes, boetevieringen, woord- en communievieringen en jubilea.

Het bestuur van beide koren zorgt voor goed onderling overleg en ook tussen koor en dirigent, kerkbestuur en met de overige werkgroepen.
Het dames en herenkoor bestaat uit bijna zestig leden, veelal met een jarenlange koorervaring. In de afgelopen jaren werden verscheidene jubilea gevierd. Het dames koor bestaat ruim 40 jaar, het herenkoor zelfs ruim 100 jaar.

Contactpersoon dameskoor: Marianne Semmekrot

Dames- en Herenkoor Delden

De doelstelling van het Dames- en Herenkoor van de H.Blasius is het ondersteunen van de vieringen in onze kerk met zang.

Het koor heeft (per jan. 2023) in totaal 44 leden, waarvan 30 dames en 14 heren en staat onder leiding van Hans Middelhuis, dirigent en organist.

Wekelijks, op zaterdagavond om 19:00 uur of op zondagmorgen om 9.30 uur, is er een eucharistieviering. Meestal wordt deze gezongen door dames en heren gezamenlijk, maar een enkele keer wordt er of door dames of door heren apart gezongen, waarbij de heren dan veelal Gregoriaans zingen.

Daarnaast worden door de week, ook weer gezamenlijk, rouw- en trouwdiensten gezongen.

Eens per jaar, meestal op het Blasiusfeest in februari, is er een gezamenlijke viering met het plaatselijke harmonieorkest Amicitia.

De wekelijkse repetitie is op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur, inclusief een korte koffiepauze, en vindt plaats in de kerk.

In de zomervakantie (6 weken) is er geen repetitie.

Het bestuur van het koor bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Zij worden voor een periode van vier jaar benoemd.

Het bestuur van het koor bestaat uit de volgende leden (per 2017):

Mariam Aarnink,       voorzitter

Helma Ros,         penningmeester

Gerard Reimert,      secretaris

Daarnaast zijn de dirigent/organist alsmede een lid van het pastoraal team ambtshalve lid van het bestuur.

Begin van het jaar is er een nieuwjaarsbijeenkomst, kort voor de grote schoolvakantie wordt de traditionele fietstocht gehouden en in november wordt, met partners, het Caeciliafeest gehouden.

Nieuwe leden zijn van harte welkom op ons koor.

Heeft u belangstelling neem dan contact op met ons via mail basiuskoordelden@gmail.com of bij de secretaris  Gerard Reimert,

 

Dames- en Herenkoor Isidorushoeve

Aanleiding tot oprichting:

De aanleiding was de bouw van de kerk, aanvankelijk werd een herenkoor opgericht die ten dienste van de erediensten gregoriaanse gezangen ten gehore brachten. In de jaren ’70 is het koor versterkt met dames.

Hoofddoelstelling:

Het verzorgen van liturgische gezangen bij kerkelijke vieringen waar dit gewenst wordt, zoals weekendvieringen, kerkelijke hoogfeesten, rouw-, trouw- en jubileumvieringen.

 

Nevenactiviteiten:

Af en toe een viering verzorgen in ’t Wiedenbroek of ’t Saalmerink.

 

Hoogtepunten:

Jubilea van koor en koorleden.
Pauselijke onderscheiding voor Johan Groothuis
Koorreizen en Ceciliafeesten

 

Het bestuur

Het bestuur

Wim Lormans (voorzitter)
Ine Drietelaar (secretaris)
Jan ten Elzen (penningmeester)
Truus te Lintelo (lid)

Ham Rutten (dirigent)
Peter Kuipers (organist)

Het koor telt 32 leden.

Gemengd koor Goor St. Caecilia

Het gemengd koor in Goor verzorgt vaak de zang bij één van de weekendvieringen. Tevens
verzorgt dit koor in kleinere vorm de zang bij rouw- en trouwdiensten. Éénmaal in de maand zingen de heren Gregoriaans als Schola Cantorem.

Het gemengd koor ‘St. Caecilia’ van de Petrus en Paulus kerk in Goor

Op donderdagavond is er repetitie; om 18.45 uur beginnen de heren. De dames sluiten zich om 19.30 uur aan. Er wordt boven op het koor gerepeteerd tot 21.30 uur. Hebt u belangstelling
voor ons parochiekoor, dan bent u van harte welkom op donderdagavond.

Heb je belangstelling, neem gerust contact op met onze parochie.