SENIOREN AKTIEF IN KERK EN SAMENLEVING

 

Op de eerste woensdag van de maand is er na afloop van de H.Mis, de gelegenheid om in onze mooie parochiezaal, onder het genot van een kopje koffie/thee, met een koekje, elkaar te ontmoeten en bij te praten. De sfeer is altijd heel ontspannen.

Ook schrijven we kaarten aan zieke medeparochianen. Mocht u iemand kennen die vanwege ziekte of anderszins, een blijk van medeleven goed zou doen, laat het ons weten, dan zorgen wij daarvoor!

In het voorjaar is er een themamiddag, met een gastspreker.
Hiervoor nodigen wij ook de ouderen van andere kerken uit. We organiseren in het najaar een bustocht met als doel een mooie kerk/kapel of klooster in de regio te bezoeken. Misschien zien we u binnenkort op één van de bijeenkomsten?
U bent welkom, er is plaats voor velen!

VERLIEZEN VERWERKEN

 

Wij, de werkgroep Verliezen verwerken, willen vanuit een gelovige gemeenschap, omzien naar mensen in hun individuele verliessituatie voor wat betreft hun levens- en zingevingvragen.

Een groot en ideëel doel, dat we met onze beperkingen toch blijven nastreven. We bezoeken de achtergebleven partner ongeveer zes weken na het overlijden en blijven deze bezoeken – indien gewenst – gedurende twee jaar herhalen.
Logo verliezen verwerkenWij bieden een serie van veertien brieven aan, waarin het rouwproces wordt gevolgd. Veel mensen vinden herkenning in de beschreven ervaringen. De werkgroep geeft medewerking aan de viering van Allerzielen en verzorgen het gedachtenisprentje van de parochie evenals het gedenkboek met de namen in de gedachteniskapel van de overledenen. In andere verliessituaties, zoals een echtscheiding, is er onzerzijds de bereidheid tot bezoek, maar dan moet de wens om een gesprek ons wel ter ore komen.
Voor belangstellende alleenstaanden organiseert de werkgroep vier ontspanningsbijeenkomsten per jaar.

MISSIE, ONTWIKELINGSSAMENWERKING, VREDESVRAAGSTUKKEN (MOV)

 

De werkgroep MOV houdt zich bezig met Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vredesvraagstukken.
Zeven mensen doen dit d.m.v. aandacht vragen voor “Derde wereldlanden”, maar ook in eigen samenleving, omdat de problemen hier niet los staan van de problemen wereldwijd.
In parochieverband organiseren we de Vastenaktie (tijdens de Vastentijd) en de Solidaridad (voor de Kerstdagen). Bij de laatste wordt dan de samenwerking gevraagd van de Wereldwinkel Goor. Verder;
organiseren we acties MIVA (laatste weekend in augustus), MEMISA (eerste weekend in februari) en MISSIO (in oktober). Dit alles om vervoer, geneesmiddelen en medische hulp te bieden in arme landen.
Verkopen we elk jaar in september de MissieZendingsKalender
Onderhouden we contact met Pater Smit, geboren in Goor, nu woonachtig in Indonesië.
Leggen we folders om aandacht te vragen voor de Vredesweek (in september), de Migrantenweek (in november) en de week van de Nederlandse Missionarissen (in mei).
Door samen Kerk te zijn, de wereldsamenleving op de voet te volgen, te steunen waar nodig middels financiële bijdragen, probeert onze werkgroep samen met u de behoeftige mens in onze eigen samenleving, maar ook wereldwijd, binnen onze parochie te houden.

HARK SCHOFFEL EN SNOEI

 

Het groenonderhoud op de R.K. begraafplaats aan de Iependijk wordt gedaan door vrijwilligers van onze parochie. In een drietal ploegen zorgen zij met Hark-, Schoffel- en Snoeiwerkzaamheden dat de begraafplaats er netjes uit blijft zien.
Na het zien van onderstaande foto’s kun je natuurlijk niet wachten om je bij deze noeste werkers aan te sluiten.

KERKSCHOONMAAK

Er zijn vier groepen van 5 of 6 personen die de kerk schoon maken. Dit gebeurt één maal in de twee weken op maandag. Er is een groep van ongeveer 5 personen die 4 keer per jaar al het koperwerk van de kerk poetst. Naast de kerk worden ook de entree, de sacristie, de Mariakapel, het priesterkoor, het zangkoor, de gedachteniskapel, de aula, het toilet en het parochieel centrum schoongemaakt. De schoonmaakwerkzaamheden betreffen; vloeren schrobben en dweilen, banken stofvrij maken en stofzuigen.

MARIAKAPEL ZELDAM

 

In oktober 2005 is een lang gekoesterde wens van parochianen op het Zeldam in vervulling gegaan. Er is een Mariakapel aan de Mossendamseweg gebouwd. De kapel is ingezegend tijdens een mooie bijeenkomst met pastor Jurgen Jansen. De kapel is in eigendom en beheer van de stichting Veldkapellen Zuid-West Twente.

  • De kapel is in de zomer van 8.00 uur tot 20.00 uur geopend
  • De kapel is in de winter van 9.00 uur tot 18.00 uur geopend

Mariakapel “Moeder voor ons allen”

Reeds rond 1950 bestond in de buurtschap Zeldam het idee er een kapel te stichten. Door verschillende omstandigheden kon dit toen niet doorgaan. Maar het idee bleef sluimerend aanwezig. Daarom maakten in 2004 verschillende parochianen een veldkapellentocht door Noord-Oost Twente. Hierdoor geïnspireerd ontstond er op het Zeldam een werkgroep. Voor het verwerven van fondsen werd de Stichtinq ‘Veldkapellen Zuid-West Twente’ opgericht. Mede door de onbaatzuchtige medewerking van zowel bedrijven, gemeente als particulieren is deze Mariakapel tot stand gekomen. Op een plek als deze kon een voorbijganger even tot rust komen, de gedachten op een ander niveau brengen, het hart luchten en genieten van de omgeving. De kapel is ingewijd op 9 oktober 2005.

MARIAKAPEL MARKELO

Op 3 mei 2009 is op De Hulpe in Markelo tijdens een bijzondere viering met pastor Joop Huisman een Mariakapel ingewijd. Het beheer en onderhoud van deze kapel is in handen van een speciale Werkgroep Mariakapel van de Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo.

Kerkepaden-Tichelroutes Markelo

De ontstaansgeschiedenis van deze Markelose kapel is niet gebruikelijk. De kapel is namelijk gebouwd als cultuur historisch element langs de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes Markelo. Na voltooiing van deze route in het najaar van 2008 besloten een aantal vrijwilligers dat het toch wel mooi zou zijn als de kapel een officiëler karakter zou krijgen. Daarop is men gaan nadenken over de inrichting en invulling van de kapel. Uiteindelijk is op 3 mei de kapel ingezegend.

Bedevaartsoord

Waarom een Mariakapel als cultuur historisch element in Markelo. Uit diverse bronnen blijkt dat Markelo tot circa de eerste helft van de 17e eeuw een belangrijk bedevaartsoord moet zijn geweest. Ook zou er op De Hulpe een kapel hebben gestaan met een Mariabeeld. Dit beeld zou zijn aangeroepen onder de naam “Onze Vrouwe ter Hulpe”. Met deze kapel is in eerste instantie getracht om te verwijzing naar deze historie.

De Mariakapel op De Hulpe is zichtbaar vanaf de Goorseweg en gelegen aan Kerkepaden-Tichelrotues aan de noordzijde van De Hulpe. Per auto is de Mariakapel niet bereikbaar. Te voet en met de fiets is de Mariakapel bereikbaar via de Hemmelweg (ingang Nachtegaallaan) of via de Stokkumerweg.

De Mariakapel op De Hulpe is in de zomer geopend van 08.30 tot 20.30 uur en in de winter van 09.00 tot 18.00 uur.

LOURDESGROT HEECKEREN

Het landgoed Heeckeren aan de Kloosterlaan in Goor behoorde eens toe aan de familie Von Bönninghausen-von Brakestein. Begin 20ste eeuw kocht de paardenhandelaar Ten Doeschot dit goed. In 1934 waren de Zusters Dominicanessen van Neerbosch in Goor neergestreken, die het Heeckeren hadden overgenomen om er een klooster in te vestigen.

Deze Zusters verzorgden het katholiek onderwijs in Goor. In dat jaar bouwden de zusters een grot, met daarin een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Nadat de Zusters in 1998 het Klooster Heeckeren hagden verlaten, werd dit beeld nogal beschadigd. Zuster Paulette Harink was achtergebleven. Een tijdlang heeft een asielzoekerscentrum in het voormalig klooster gezeten.

In 2005 is het landgoed verkocht aan B. Fluttert, die er een zorginstelling als bestemming aan heeft gegeven. Zuster Paulette Harink, die zelfstandig in Goor woont, heeft met Fluttert een overeenkomst kunnen sluiten, dat de grot met het Mariabeeld in volle glorie kon worden hersteld. Op het feest van Maria ten Hemelopneming, in de volksmond nog steeds Moeder Godsdag genoemd, was er in datzelfde jaar een Eucharistieviering in de parochiekerk, waarna men in processie naar het Heeckeren is getrokken, waar pastoor J.A.C. Jansen het Mariabeeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes op plechtige wijze opnieuw heeft ingewijd.

UITVAARTCENTRUM “DE BORGH”

Met betrekking tot de opbaring en het condoleren maakt de parochie gebruik van de diensten van Tijhuis Goor Uitvaartzorg.
Deze beschikt sinds enige tijd over het nieuwe uitvaartcentrum “de Borgh” aan de Pastoriestraat 3 achter onze parochiekerk. Het condoleren na de avondwakes vindt plaats op deze locatie.

BEGRAAFPLAATS

De R.K. Begraafplaats is gelegen aan de Iependijk te Goor. Ten behoeve van een grafruimte wordt een grafakte opgesteld met een looptijd van 20 jaar. Daarna is verlenging mogelijk voor perioden van telkens 10 jaar. Voor het bijzetten van urnen met as is een colombarium ingericht. Voor het plaatsen van graftekens en/of grafbeplantingen is een aantal voorschriften van toepassing. Voor inlichtingen over of verlenging van grafrechten kunt u terecht bij het parochiesecretariaat. In 2007 heeft een nieuwe werkgroep onderhoud begraafplaats van meer dan 25 mannen de begraafplaats grondig opgeknapt.

De nieuw geplaatste monumenten op onze begraafplaats, “Het Kruis met Corpus” en het “Monument voor Ongedoopte Kinderen”, werd ingezegend door pastor Huisman op 1e Pinsterdag 31 mei 2009 na de mis van 10.30 uur