Wat is de bezinningsmail?

Gedurende het kerkelijk jaar zijn er verschillende periode’s waarop het goed en interessant is om je te bezinnen in onderwerpen waar je normaal niet zo snel bij stil staat. Dit kan bijvoorbeeld de vastentijd of de advent periode zijn. In deze periode wordt vanuit de samenwerkende parochie’s Heilige Geestparochie, H.H. Jacobus&Johannesparochie en de Goede Herderparochie regelmatig een bezinningsmail verzonden voor abonnees van deze nieuwsdienst.

Aanmelden kunt u doen door het emailadres hieronder op te geven.
Wanneer u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief kunt u dit doen via de “Uitschrijven” link onder aan elke nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Annet Zoet, pastoraal werker