Downloads Geestig

Raad van Kerken Delden

Doelstelling

In de akte Oprichting stichting Raad van Kerken Delden d.d. 28 december 2015 is de doelstelling van de Raad van Kerken als volgt verwoord:

1. De stichting heeft als doel: het in Bijbels perspectief willen bevorderen van de oecumene met als opdracht: hoe kunnen wij onze eenheid als christenen beleven, uitdragen en vieren. De Raad wil daartoe de eenheid stimuleren door elkaars geloof te respecteren, door oecumenische vieringen te organiseren, door een gemeenschappelijk kerkblad “Kerkennieuws” te verzorgen en door activiteiten op te zetten die tot verdieping van ons geloof inspireren en tot versterking van onze christelijke gemeenschap, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitvoeren van projecten in de breedste zin van het woord.

2018-2019JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN KERKEN DELDEN
2019-2020JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN KERKEN DELDEN

Downloads Kerkennieuws Raad van Kerken Delden