De volgende activiteit in het kader van 900 jaar H. Blasius Delden is het Jubileumconcert door Deldense solisten; Ellen Bouwmeester, Maaike Dessens en Louis ten Vregelaar m.m.v. koor Voices to heaven. Zaterdag 16 juni .a.s.om 20.00 u. Iedereen is van harte welkom!

14 april 2018, jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius Delden

 

Op zaterdag 14 april vond het eerste jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius plaats. In het concert ‘Highlights voor trompet en orgel’ werden het Maarschalkerweerd-orgel achter in de kerk en het Verschuuren-orgel op het priesterkoor bespeeld door Louis ten Vregelaar, die samen met trompettist Sebastiaan Haverkate een mooi programma had samengesteld. Het concert vond plaats in de Nieuwe Blasius aan de Langestraat in Delden.  

Louis ten Vregelaar

Louis ten Vregelaar behaalde zijn diploma’s Docerend/Uitvoerend Musicus orgel bij resp. Gijs van Schoonhoven en Ben van Oosten aan de conservatoria in Enschede en Rotterdam. Hij geeft regelmatig soloconcerten in Nederland en Duitsland en treedt daarnaast op als begeleider van koren en ensembles. Hij trad solistisch op met o.a. Bachkoor Holland o.l.v. Charles de Wolff en Orkest van het Oosten o.l.v. Jaap van Zweden.

Sebastiaan Haverkate

De Hengelose trompettist Sebastiaan Haverkate(1993) werd al op jonge leeftijd gegrepen door de muziek. Als klein jongetje wilde hij niets liever dan spelen in een fanfare, een droom die op 10-jarige leeftijd uitkwam. Vanuit de blaasmuziek ontplooide hij zich tot veelzijdig trompettist en muzikant.  Hij studeerde lichte en klassieke muziek aan de conservatoria van Arnhem en Utrecht respectievelijk en behaalde in mei jongstleden zijn diploma. Als trompettist was is Sebastiaan ondermeer te beluisteren bij het Nationaal Jeugdorkest, het Amsterdamse kamerorkest De Klankkast de Nieuwe Philharmonie Utrecht en sinds kort ook bij de hiphop/soul formatie JohnFrost.

 


Twickelo school 900 jaar H. Blasius op 13 april jl.

Op 13 april was de Twickeloschool op bezoek in de H. Blasiuskerk. Boven bij het orgel was het voor sommige heel spannend!! Er was een tentoonstelling van Jezus- en vredesbeelden, door leerlingen Twickelcollege Delden, klas 1 ( 12-14 jaar). Een echte speurtocht door de kerk, groep 3 tot en met 6, o.l.v. een jongere van het Twickelcollege en groep 7 en 8 maakten n.a.v. 900 jaar geschiedenis H. Blasius, hiervan een digitaal stripverhaal, samen met leerlingen van het Twickelcollege. Tot slot was er een souvenir voor iedere leerling!

 

Opening jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden

 

Opening jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden (zie foto’s hierboven @Lidy Katier)

Met de eucharistieviering op zaterdag 3 februari 2018, de kerkelijke feestdag van de Heilige Blasius, werd het jubileumjaar, 900 jaar Heilige Blasius Delden, geopend. Zijne Eminentie Kardinaal Eijk ging tijdens deze eucharistieviering voor.  Het Dames- en herenkoor en het koor Cantu van de Heilige Blasiuskerk zongen tijdens deze eucharistieviering.

Jan Horck, voorzitter van de locatieraad, blikt terug: “Zo’n viering van heel de gemeenschap heeft aan de ene kant iets heel bescheidens en aan de andere kant iets heel zelfbewusts. Bescheiden, omdat we samenkomen, precies zoals we zijn, zoals we onszelf en elkaar kennen: een gemeenschap die eigenlijk dat evangelie nog niet helemaal waarmaakt, waar nog heel wat moet gebeuren. Die vaak niet erg overtuigend is naar de buitenwereld toe, omdat er in eigen huis al problemen genoeg zijn. Maar aan de andere kant ook heel zelfbewust: weten dat je gekozen hebt voor het visioen (‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’) zoals dat in de Schrift beschreven staat en dat vieren. Niet alleen je schuldig weten, maar ook weten dat ‘we er aan willen gaan staan’. Tot uitdrukking brengen, dat we geloven dat we het ook aan kunnen. En dat zelfbewustzijn ontlenen we niet aan onszelf, maar dat ontlenen we aan alle verhalen die in de Schrift staan opgetekend. Want wat wij verwachten, dat mag dan een heel ongeloofwaardig visioen zijn, het is al een keer gebeurd. Het is gebeurd met die man uit Nazareth, Jezus Christus. Met de aloude tekens van brood en wijn kunnen wij niet alleen in herinnering roepen wat Jezus heeft gedaan, maar weten we Hem ook in ons midden. En al van oudsher heeft dat de christelijke gemeenten een geweldige moed en inspiratie gegeven.”

Het was dan ook een bijzondere en mooie eucharistieviering. De kerk was zowel binnen als buiten prachtig versierd. Koren, trompetten en orgel zorgden voor een oor-strelende ervaring. Aan het eind van de viering werd voor het eerst in de geschiedenis van Delden het Blasiuslied ten gehore gebracht.

Na deze viering was er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen en aansluitend ging men naar Stadcentrum het Parochiehuis voor een gezellig samenzijn. In de hal van het Parochiehuis stond een tentoonstelling getiteld ‘Jezusbeelden’. Leerlingen van het Twickelcollege in Delden hadden op authentieke wijze middels woorden en beelden vormgegeven aan het thema ‘Jezus’. Boven in de grote zaal was er koffie of thee en de, door bakker Meen ontwikkelde, BlasiusSprits smaakte voortreffelijk.

In haar hartverwarmende toespraak onderstreepte burgemeester Nauta het belang van geloven in gemeenschap en een ‘profeet’ sprak profetische woorden die, naar we hopen, op 24 november tijdens de revue bewaarheid gaan worden. De ontwerptekening voor, de nog te realiseren, Mariakapel werd gepresenteerd. Het glas werd geheven en er werd gedronken op dit bijzondere jubileum.

 

 


Boekpresentatie 900 jaar Heilige Blasius Delden

Er zijn niet veel steden in de wereld, en misschien is Delden wel de enige stad, waar er sprake is van twee ‘Blasiuskerken’, die naast elkaar bestaan. Hoe dat is gekomen, kunt u lezen in het boek ‘900 jaar Heilige Blasius Delden’, dat zondag 26 november 2017 aan het einde van de eucharistieviering om 9.30 uur in de H. Blasiuskerk (‘Nieuwe Blasius’) is gepresenteerd.

De reden om het boek uit te geven is het feit dat in 2018 de geloofsgemeenschap Heilige Blasius in Delden haar 900 jarig jubileum (1118-2018) viert. De samenstellers willen met dit boek het verhaal over de Heilige Blasius in Delden doorvertellen en doorgeven, opdat toekomstige generaties het op hun beurt, weer kunnen doorgeven.

900 jaar Heilige Blasius in Delden heeft nogal wat betekent. Voor veel mensen is er direct of indirect een raakvlak met de “Heilige Blasius in Delden”. Bijvoorbeeld omdat ze leerling zijn geweest op de Piusschool, de H. Hartschool, Twickelo, Erve Hooyerinck of de MAVO Raesfelt, het huidige Twickel College. Wie heeft er geen herinneringen aan het St. Elisabethziekenhuis, het rusthuis St. Jozef, tegenwoordig de Wieken of het Mortuarium? Velen hebben hun vrije tijd doorgebracht bij Rood Zwart (met voetbal, gymnastiek, wandelsport, handbal of judo) of bij de Kardinaal van Rossumgroep en de St. Elisabethgroep, inmiddels de Scouting Delden. Ook de sociale betrokkenheid van de H. Blasius is zichtbaar geweest, bijvoorbeeld in de ABTB, ‘Boerenbond’, de diverse Rooms Katholieke vakbonden in Stad – en Ambt Delden, en de ‘woningbouw St. Jozef’ dat inmiddels Stichting Wonen Delden is geworden. En wie heeft er geen voetstappen achtergelaten in het Parochiehuis?

Het boek is te koop bij de Read Shop en bij Annette Lamers. Deze winkels doen dit belangeloos voor de Deldense gemeenschap. Waarvoor hulde!!!
Mede daardoor is de aanschafprijs laag, namelijk € 12,-.
Een uniek document dat ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen zeker zullen waarderen!