25 november, Feestelijke afsluiting  van het jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius  Delden

In een Eucharistieviering op zondagmorgen werd het jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden feestelijk afgesloten. Aan deze eucharistieviering gaven muziekvereniging  Amicitia en het Dames- en herenkoor H. Blasius hun medewerking. Pastoor Oortman ging voor in de viering. Aan het eind van de viering werd Annie Strikker  onderscheiden met de Willibrordpenning.
De Willibrordplaquette is de bisdommelijke onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht. Een onderscheiding voor gelovigen die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt binnen de lokale geloofsgemeenschap. Iedereen die de geloofsgemeenschap van de H. Blasius en de Deldense gemeenschap een beetje kent weet dat Annie Strikker deze onderscheiding dik heeft verdiend.
Na de eucharistieviering werd gezamenlijk koffie gedronken, waarbij de BlasiusSprits niet ontbrak.
Ook de bewoners van ‘St. Elisabeth’ werden op een BlasiusSprits getrakteerd.


24 november, Revue 900 jaar H. Blasius Delden

De nieuwe Blasiuskerk was zaterdag 24 november het decor voor de Blasiusrevue.  In een middag en avondvoorstelling heeft toneelvereniging de Kwekweschudders het publiek meegenomen in 900 jaar Heilige Blasius in Delden. De kerk was met een groot videoscherm boven het priesterkoor, beeldschermen en licht en geluid een waar theater geworden. Met donderend geweld begon de voorstelling met een oerknal, om via prachtige videobeelden en foto’s, te komen van het begin allertijden naar het ontstaan van de Blasiusparochie in 1118. In een afwissend programma van muziek, toneel, cabaret en nostalgie passeerde het reilen en zijlen in en om de kerk van Delden.

De Kwekweschudders stonden er niet alleen voor. Met meer dan 100 mensen van muziekvereniging Amicitia, het dames en herenkoor, jongerenkoor Cantu, pastoor Oortman, acolieten, kinderen van de basisscholen en Twickelo hebben ze er een waar schouwspel van gemaakt. Als slot keek “de Heilige Blasius” vooruit. Buiten de voorspelling dat FC Twente gaat fuseren met Rood Zwart geeft hij het publiek mee dat net als in het verleden er mensen zullen zijn die elkaar opbeuren en door moeilijke tijden heen slepen op weg naar nieuwe mooie tijden. Na deze wijze woorden gaf hij allen de Blasiuszegen vergezeld met “Good goan en wier komm’n”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14 juli, Cantu Jubileumconcert 900 jaar Blasius en 50 jaar jongerenkoor

Op zaterdag 14 juli vond het derde jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius plaats. Dit concert was tevens een jubileumconcert van het koor Cantu dat 50 jaar bestaat. Om dit én het 900-jarig bestaan van de Blasiusparochie te vieren vond er een concert plaats waarin een prachtige mix van de mooiste liederen van vroeger en nu ten gehore werden gebracht.  Het koor is ontstaan door een fusie tussen Jongerenkoor Delden en Koor El Qahal uit Hengevelde en bestaat dit jaar vijftig jaar.Het concert vond plaats in de Nieuwe Blasius aan de Langestraat in Delden. (foto’s: Ramon Olthof)


16 juni, tweede jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius Delden

Op zaterdag 16 juni vond het tweede jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius plaats. In het concert “Door Deldense solisten” namen Louis ten Vregelaar op orgel, Maaike Dessens op blokfuit en Ellen Bouwmeester, sopraan, het publiek mee in een mooi gevarieerd programma. Zij werden daarbij ondersteund door het koor Voices to Heaven uit Hengelo. Het concert vond plaats in de Nieuwe Blasius aan de Langestraat in Delden. 

De Deldense sopraan Ellen Bouwmeester begon haar zangcarrière op zesjarige leeftijd in het kinderkoor van de H. Blasius. Zij studeerde solozang en Opera aan de conservatoria in Maastricht en Amsterdam. Ellen Bouwmeester zong in diverse operaproducties in het koor van De Nederlandse Opera, Opera Zuid, en de Opéra Royal de Wallonië. Momenteel steekt Ellen veel tijd in een door haar opgericht Volkskoor in haar woonplaats Rotterdam. Voor Ellen Bouwmeester is de belangrijkste opbrengst van dit project dat sociale en culturele verschillen worden overbrugd door mensen samen te laten zingen.

Louis ten Vregelaarbehaalde zijn diploma’s Docerend/Uitvoerend Musicus orgel aan de conservatoria in Enschede en Rotterdam. Sinds 1990 is hij verbonden als organist aan de St. Lambertusbasiliek te Hengelo en sinds 1995 tevens als dirigent. In 2002 sloot hij zijn studie koordirectie af aan het conservatorium te Enschede en leidde vervolgens verschillende koren, waaronder Capella Twente, Arte Vocale en de Twente Zangers. Momenteel dirigeert hij een aantal koren van de St. Lambertusbasiliek en daarnaast is hij dirigent-organist van de Stephanuskerk te Borne. In 2012 startte hij de ‘Koorschool Lambertus Hengelo’, een zangopleiding voor kinderen.

Maaike Dessensstudeerde blokfluit aan het conservatorium in Zwolle bij Adrienne du Clou en Dorothea Winter. In 2000 studeerde zij af voor de Tweede Fase (voorheen Uitvoerend Musicus). Hierbij heeft zij zich in het bijzonder bezig gehouden met versieringen en diminuties uit de late middeleeuwen en de renaissance. Zij is werkzaam als blokfluitdocente aan de muziekschool van Rijssen, en leidt de Huismuziek-speelgroepen van Enschede en Hengelo. Daarnaast leidt zij als dirigente het kinderkoor van de H. Blasiuskerk.

Voices to Heavenis een koor van enthousiaste jonge mensen. Het heeft de St. Lambertusbasiliek te Hengelo als thuisbasis. Zo’n 10 keer per jaar treedt het op in combinatie met andere koren of bijv. tijdens de korendag in Hengelo. Ook worden vieringen in de Lambertus verzorgd. Eén van de jaarlijkse hoogtepunten vormt het ‘Festival of Lessons and Carols’ dat rond de kerstdagen plaatsvindt, en telkens op meer belangstelling kan rekenen.


Erve Hooyerinck 900 jaar Blasius op 15 mei

Een foto impressie


14 april 2018, eerste jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius Delden

 

Op zaterdag 14 april vond het eerste jubileumconcert 900 jaar Heilige Blasius plaats. In het concert ‘Highlights voor trompet en orgel’ werden het Maarschalkerweerd-orgel achter in de kerk en het Verschuuren-orgel op het priesterkoor bespeeld door Louis ten Vregelaar, die samen met trompettist Sebastiaan Haverkate een mooi programma had samengesteld. Het concert vond plaats in de Nieuwe Blasius aan de Langestraat in Delden.  

Louis ten Vregelaar

Louis ten Vregelaar behaalde zijn diploma’s Docerend/Uitvoerend Musicus orgel bij resp. Gijs van Schoonhoven en Ben van Oosten aan de conservatoria in Enschede en Rotterdam. Hij geeft regelmatig soloconcerten in Nederland en Duitsland en treedt daarnaast op als begeleider van koren en ensembles. Hij trad solistisch op met o.a. Bachkoor Holland o.l.v. Charles de Wolff en Orkest van het Oosten o.l.v. Jaap van Zweden.

Sebastiaan Haverkate

De Hengelose trompettist Sebastiaan Haverkate(1993) werd al op jonge leeftijd gegrepen door de muziek. Als klein jongetje wilde hij niets liever dan spelen in een fanfare, een droom die op 10-jarige leeftijd uitkwam. Vanuit de blaasmuziek ontplooide hij zich tot veelzijdig trompettist en muzikant.  Hij studeerde lichte en klassieke muziek aan de conservatoria van Arnhem en Utrecht respectievelijk en behaalde in mei jongstleden zijn diploma. Als trompettist was is Sebastiaan ondermeer te beluisteren bij het Nationaal Jeugdorkest, het Amsterdamse kamerorkest De Klankkast de Nieuwe Philharmonie Utrecht en sinds kort ook bij de hiphop/soul formatie JohnFrost.

 


Twickelo school 900 jaar H. Blasius op 13 april jl.

Op 13 april was de Twickeloschool op bezoek in de H. Blasiuskerk. Boven bij het orgel was het voor sommige heel spannend!! Er was een tentoonstelling van Jezus- en vredesbeelden, door leerlingen Twickelcollege Delden, klas 1 ( 12-14 jaar). Een echte speurtocht door de kerk, groep 3 tot en met 6, o.l.v. een jongere van het Twickelcollege en groep 7 en 8 maakten n.a.v. 900 jaar geschiedenis H. Blasius, hiervan een digitaal stripverhaal, samen met leerlingen van het Twickelcollege. Tot slot was er een souvenir voor iedere leerling!

 

Opening jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden

 

Opening jubileumjaar 900 jaar Heilige Blasius Delden (zie foto’s hierboven @Lidy Katier)

Met de eucharistieviering op zaterdag 3 februari 2018, de kerkelijke feestdag van de Heilige Blasius, werd het jubileumjaar, 900 jaar Heilige Blasius Delden, geopend. Zijne Eminentie Kardinaal Eijk ging tijdens deze eucharistieviering voor.  Het Dames- en herenkoor en het koor Cantu van de Heilige Blasiuskerk zongen tijdens deze eucharistieviering.

Jan Horck, voorzitter van de locatieraad, blikt terug: “Zo’n viering van heel de gemeenschap heeft aan de ene kant iets heel bescheidens en aan de andere kant iets heel zelfbewusts. Bescheiden, omdat we samenkomen, precies zoals we zijn, zoals we onszelf en elkaar kennen: een gemeenschap die eigenlijk dat evangelie nog niet helemaal waarmaakt, waar nog heel wat moet gebeuren. Die vaak niet erg overtuigend is naar de buitenwereld toe, omdat er in eigen huis al problemen genoeg zijn. Maar aan de andere kant ook heel zelfbewust: weten dat je gekozen hebt voor het visioen (‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’) zoals dat in de Schrift beschreven staat en dat vieren. Niet alleen je schuldig weten, maar ook weten dat ‘we er aan willen gaan staan’. Tot uitdrukking brengen, dat we geloven dat we het ook aan kunnen. En dat zelfbewustzijn ontlenen we niet aan onszelf, maar dat ontlenen we aan alle verhalen die in de Schrift staan opgetekend. Want wat wij verwachten, dat mag dan een heel ongeloofwaardig visioen zijn, het is al een keer gebeurd. Het is gebeurd met die man uit Nazareth, Jezus Christus. Met de aloude tekens van brood en wijn kunnen wij niet alleen in herinnering roepen wat Jezus heeft gedaan, maar weten we Hem ook in ons midden. En al van oudsher heeft dat de christelijke gemeenten een geweldige moed en inspiratie gegeven.”

Het was dan ook een bijzondere en mooie eucharistieviering. De kerk was zowel binnen als buiten prachtig versierd. Koren, trompetten en orgel zorgden voor een oor-strelende ervaring. Aan het eind van de viering werd voor het eerst in de geschiedenis van Delden het Blasiuslied ten gehore gebracht.

Na deze viering was er gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen en aansluitend ging men naar Stadcentrum het Parochiehuis voor een gezellig samenzijn. In de hal van het Parochiehuis stond een tentoonstelling getiteld ‘Jezusbeelden’. Leerlingen van het Twickelcollege in Delden hadden op authentieke wijze middels woorden en beelden vormgegeven aan het thema ‘Jezus’. Boven in de grote zaal was er koffie of thee en de, door bakker Meen ontwikkelde, BlasiusSprits smaakte voortreffelijk.

In haar hartverwarmende toespraak onderstreepte burgemeester Nauta het belang van geloven in gemeenschap en een ‘profeet’ sprak profetische woorden die, naar we hopen, op 24 november tijdens de revue bewaarheid gaan worden. De ontwerptekening voor, de nog te realiseren, Mariakapel werd gepresenteerd. Het glas werd geheven en er werd gedronken op dit bijzondere jubileum.

 

 


Boekpresentatie 900 jaar Heilige Blasius Delden

Er zijn niet veel steden in de wereld, en misschien is Delden wel de enige stad, waar er sprake is van twee ‘Blasiuskerken’, die naast elkaar bestaan. Hoe dat is gekomen, kunt u lezen in het boek ‘900 jaar Heilige Blasius Delden’, dat zondag 26 november 2017 aan het einde van de eucharistieviering om 9.30 uur in de H. Blasiuskerk (‘Nieuwe Blasius’) is gepresenteerd.

De reden om het boek uit te geven is het feit dat in 2018 de geloofsgemeenschap Heilige Blasius in Delden haar 900 jarig jubileum (1118-2018) viert. De samenstellers willen met dit boek het verhaal over de Heilige Blasius in Delden doorvertellen en doorgeven, opdat toekomstige generaties het op hun beurt, weer kunnen doorgeven.

900 jaar Heilige Blasius in Delden heeft nogal wat betekent. Voor veel mensen is er direct of indirect een raakvlak met de “Heilige Blasius in Delden”. Bijvoorbeeld omdat ze leerling zijn geweest op de Piusschool, de H. Hartschool, Twickelo, Erve Hooyerinck of de MAVO Raesfelt, het huidige Twickel College. Wie heeft er geen herinneringen aan het St. Elisabethziekenhuis, het rusthuis St. Jozef, tegenwoordig de Wieken of het Mortuarium? Velen hebben hun vrije tijd doorgebracht bij Rood Zwart (met voetbal, gymnastiek, wandelsport, handbal of judo) of bij de Kardinaal van Rossumgroep en de St. Elisabethgroep, inmiddels de Scouting Delden. Ook de sociale betrokkenheid van de H. Blasius is zichtbaar geweest, bijvoorbeeld in de ABTB, ‘Boerenbond’, de diverse Rooms Katholieke vakbonden in Stad – en Ambt Delden, en de ‘woningbouw St. Jozef’ dat inmiddels Stichting Wonen Delden is geworden. En wie heeft er geen voetstappen achtergelaten in het Parochiehuis?

Het boek is te koop bij de Read Shop en bij Annette Lamers. Deze winkels doen dit belangeloos voor de Deldense gemeenschap. Waarvoor hulde!!!
Mede daardoor is de aanschafprijs laag, namelijk € 12,-.
Een uniek document dat ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen zeker zullen waarderen!