Kleuterkerk

Hallo peuters en kleuters,

Heb je al gehoord van kleuterkerk? Dat is heel leuk! Dat is een viering, helemaal speciaal voor kinderen zoals jij! Je kunt er luisteren naar een verhaal over Jezus en je mag daarna dit verhaal naspelen met echte verkleedkleren! We zingen samen liedjes en steken kaarsjes aan. Je mag er een mooie kleurplaat kleuren of iets knutselen en er is ranja en een lekker koekje! Je leert er delen met een ander, want we maken thuis altijd een mooie tekening. Tijdens de viering verzamelen we die en daar maken we een mooi boekje van. Dat geven we dan aan iemand die ziek is, verdrietig of juist heel blij.

Kom jij ook luisteren en meedoen? En neem je dan een mooie tekening mee om aan een ander te geven?  Wij zien je graag!

Groetjes van Diane, Caroline, Marlies en Jikkie.

Voor de ouders:

Kleuterkerk kan een mooie opstap zijn naar de gezins- en volwassenvieringen of Kindernevendienst.  Een viering duurt ongeveer drie kwartier tot een uur, is laagdrempelig,  informeel en telkens volgens dezelfde vaste structuur. Er kan gelachen en gepraat worden, we drinken samen koffie of thee en de kinderen ranja. Een fijne manier om Kerk en verhalen uit de Bijbel door de kinderen te laten beleven.

We hopen dat Kleuterkerk u als ouder ook goed doet; de sfeer, de ontmoeting en mogelijk een boeiend gesprek naar aanleiding van gebeurtenissen binnen of buiten de kleuterkerk.

Kleuterkerk is er voor alle peuters en kleuters; RK, Protestant of misschien helemaal niet kerkelijk betrokken of aangesloten bij een kerkgenootschap; allemaal van harte welkom!

In principe is er iedere derde zondag van de maand Kleuterkerk voor in de Heilige Blasiuskerk in Delden. Soms wijken we daarvan af i.v.m. een feestdag of vakantie.

De viering start om 9.00 uur. Kinderen verzamelen zich in de kerk; daarna gaan we gezamenlijk naar onze ruimte.

Dit seizoen wijken we af: in oktober en juni; de vieringen zijn dan verschoven naar een andere datum i.v.m. herfstvakantie en Vaderdag. De vieringen in december en  5 april zijn  op 2e Kerstdag en Palmzondag; 19 april is een gewone 3e zondag viering.

15 september 2019

27 oktober 2019 (herfstvakantie)

17 november 2019

26 december 2019 om 15.30 uur: Kindje Wiegen

19 januari 2020

16 februari 2020

5 april  2020 Palmzondag – extra viering om 9.30 u. in de kerk i.s.m. gezinsviering

19 april 2020

17 mei 2020

28 juni 2020 i.v.m. Vaderdag, laatste viering van het seizoen

raag tot dan! De werkgroep Kleuterkerk: Diane Hofstede, Marlies Wielens, Caroline Doeschot en Jikkie Veenstra.

kinderkerk