Eigen-Wijs

Het kinderkoor Eigen-wijs in Bentelo bestaat uit kinderen van 8 tot en met 12 jaar

Het kinderkoor is opgericht in 1966. Al meer dan 50 jaar zingt het koor tijdens gezinsvieringen.

Op dit moment bestaat het koor uit 11 leden, onze nieuwe dirigente sinds 2017 is Alinda Blotenburg.

Zij is vol enthousiasme begonnen aan een nieuw seizoen. Elke maandag middag wordt er na school een klein uurtje gerepeteerd om 14:30 in de O.L. Vrouwekerk te Bentelo

In de vakantie is er geen repetitie.

De kinderen zingen 6 keer per jaar tijdens een gezinsviering, deze vieringen worden door een werkgroep in elkaar gezet en hebben altijd een thema b.v Moederdag of Palmpasen.

Ook in samenwerking met de basisschool verzorgt het koor de eerste Heilige Communie en het kerstspel, en zingt het soms een viering samen met het koor Believe.

Aan het einde van het jaar gaat het kinderkoor op een verdiend koorreisje naar het Avonturenpark in Hellendoorn

Lijkt het je leuk om te zingen bij ons koor, dan ben je van harte welkom.

Voor meer informatie kun je bellen met Elsa Hemmink

0547-385222

Kinderkoor Delden

Het kinderkoor verzorgt de liederen tijdens de gezinsvieringen. Ook verleent het kinderkoor medewerking bij andere vieringen en bij vieringen waar meerdere koren samen zingen en oecumenische vieringen en in het ziekenhuis. Het kinderkoor bestaat uit kinderen van groep 4 tot en met groep 8 van de basisscholen. In overleg met de dirigent zijn ook kinderen uit groep 3 welkom. Verder is er een dirigent, organist.

Het kinderkoor repeteert elke week op maandagmiddag van 14:30 – 15.15 uur in de kerk. Tijdens de schoolvakanties wordt er niet gerepeteerd. Er is een nauwe relatie tussen het kinderkoor, dirigent/organist, en werkgroep kinderkoor. De taak van de werkgroep kinderkoor is een ondersteunende taak naar de dirigente toe, maar tegelijkertijd heeft ze een taak om activiteiten te ontwikkelen die er toe leiden dat de kinderen het gevoel hebben bij een club te behoren.

Tot die ondersteunende taken behoren:

  • Het verzorgen van artikelen in de schoolkranten van de katholieke basisscholen en het kerkennieuws.
  • Het werven van nieuwe leden.
  • Het verzorgen en bijhouden van de zangmappen.
  • Indien nodig bij optredens buiten Delden het regelen van het vervoer.
  • Het daar waar nodig ondersteunen van de dirigente.

Taken die te maken hebben met de “clubgeest”:

  • Volledig verzorgen van het jaarlijkse uitstapje.
  • Verzorgen van gezellige middagen.
  • Eventueel andere activiteiten in dit kader.

De contactpersoon neemt 2 keer per jaar deel aan de vergadering Sectie liturgie. Als er problemen zijn in de werkgroep kunnen die daar besproken worden. Verder kan men altijd een overleg aanvragen bij de Pastoraat/locatieraad als ze hulp nodig hebben van deze werkgroepen

Jeugdkoor Isidorushoeve

Het jeugdkoor verzorgt de zang tijdens de gezinsvieringen. Jaarlijkse hoogtepunten zijn het kerstspel en de Eerste Heilige Communie. Het koor bestaat uit kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8 en staat onder leiding van Marian Kempers-Weernink (marian_weernink@hotmail.com). Het koor wordt begeleid door Anne Morssink op piano.