Spirit

Het koor Spirit is in 2010 opgericht na een samenvoeging van het koor Contrast uit Beckum en het Jongvolwassenkoor Animo uit St. Isidorushoeve. Het koor bestaat momenteel uit 20 vrouwelijke leden. Spirit ondersteunt de liturgie tijdens eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsvieringen met Nederlands- en Engelstalige en soms ook Latijnse liederen. Er wordt wekelijks gerepeteerd, de ene week in de H. Blasiuskerk te Beckum en de andere week in de H. Isidoruskerk te St. Isidorushoeve. Maandelijks zingt het koor bij een viering in de kerk van Beckum of St. Isidorushoeve. Op verzoek (zie contactgegevens) zingt Spirit ook graag op andere locaties, zoals kerken, verpleeg- en verzorgingshuizen.
Onder de enthousiaste leiding van dirigente Mariëtte Waanders werden naast de kerkelijke vieringen ook een aantal keren de TOP 2000 gezongen in de afgelopen jaren. Helaas is Mariëtte Waanders in december 2021 na een periode van ziek zijn overleden. We denken met veel dankbaarheid aan haar inzet voor ons koor. We zullen haar naam binnen het koor Spirit in ere houden.

Geschiedenis Animo
In de jaren tachtig heeft dirigente Rita te Riet in St. Isidorushoeve samen met een kleine groep enthousiastelingen een jongerenkoor opgericht. Nadat Rikie Steintjes het dirigentenstokje had overgenomen is het koor verder uitgegroeid. Begin jaren 90 heeft Mariëtte Waanders de taken van Rikie overgenomen en heeft het koor de naam Animo gekregen. Met enthousiasme werd het repertoire van het koor verder uitgebreid. Het koor telde ongeveer 25 leden begin jaren 2000 en werd bij verschillende gelegenheden gevraagd om te zingen. Echter in 2010 was het ledenaantal teruggelopen naar 15. Dit was één van de redenen voor Animo om te kiezen voor samenvoeging met het koor Contrast.

Geschiedenis Contrast
In 1970 is het Jongerenkoor Beckum opgericht met ongeveer 40 leden onder leiding van dirigente Annie Ottink..Eind jaren tachtig nam Mariëtte Ottenschot het dirigentenstokje van Annie Ottink over. In 1995 werd uitgebreid stil gestaan bij het 25 jarig jubileum van het Jongerenkoor Beckum met een feestelijke viering, receptie en een koorreisje. Onder leiding van de nieuwe dirigent Jassen Raikov werden er eind jaren negentig zelfs een aantal CD’s opgenomen o.a. voor het 60 jarig bestaan van de H. Blasiuskerk in Beckum en een concert voor Kosovo. In 2000 kreeg het koor de naam Contrast en werd het repertoire uitgebreid. In 2006 nam Thea de Goede het dirigentenstokje over. Ook bij het Contrast daalde het ledenaantal en in 2010 is er gekozen om samen te gaan met koor Animo uit St. Isidorushoeve.

Het bestuur van Spirit bestaat uit de volgende leden:
Dianne Asbroek
Annemarie ter Avest
Trees Grashof ( penningmeester)
Irene Hofstede (secretaris)
Corinne Scholten

Contactgegevens
De contactpersoon van ons koor is Trees Grashof.
Zij is bereikbaar via 06- 44195877 of via de mail: treesgrashof@me.com
Voor allerlei vragen m.b.t. het koor over aanmelding als lid, maar ook voor een optreden etc. staat Trees je graag te woord.

Interesse… kom meezingen bij Spirit …. van harte welkom

Hou je van zingen en heb je interesse om Spirit te versterken, dan nodigen wij je hierbij uit een repetitieavond mee te zingen. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. Het koor staat momenteel o.l.v. dirigente Lydia van Haaren.
De woensdagavond is onze vaste repetitieavond. We repeteren dan van 20.00 uur tot 21.00 uur

Cantu

Koor Cantu is een gezellig kerkkoor dat is ontstaan na een samenvoeging van de koren uit Hengevelde en Delden. Het koor staat onder de enthousiaste leiding van dirigente Marjolein Vos en combo met David Otten aan de piano en Martijn Wieberdink op de drums.

Naast het plezier in het zingen, is het sociale aspect ook belangrijk voor het koor. Het repertoire bestaat uit Nederlands- en Engelstalig liederen. Naast kerkmuziek varieert dit van Claudia de Breij en Coldplay tot Bob Dylan en Eric Clapton.

Eens per maand zingt het koor bij een viering en daarnaast is er een paar keer per jaar een optreden, bijvoorbeeld bij The Passion of bij een kerstconcert. Op uitnodiging wordt er ook gezongen in verpleeghuizen.

Repetities zijn in de Heilige Blasius, op maandag  van 19.45 tot ongeveer 21.00 uur, waarbij een afsluitende kop koffie of thee natuurlijk niet ontbreekt.

Lijkt het je leuk bij Cantu te zingen? Iedereen is welkom om lid te worden en vooral onze mannen kunnen versterking gebruiken! Meer informatie via koorcantu@gmail.com.

Koor data voor de komende tijd

Kerstavond zingen we om 20.00 u. in de Heilige Blasius te Delden

1e kerstdag om 9.30u. in Hengevelde, Petrus en Pauluskerk

20-1 19.00 u in Delden

4-2 9.30 u. Hengevelde onder voorbehoud

9-3 19.00 u. Hengevelde onder voorbehoud

23-3 19.00u. Delden

30-3 20.30 u Delden Paaswake

20-4 19.00 u. Delden

25-5 19.00 u Hengevelde

2-6 9.30 u. Delden

 

 

 

 

Je bent altijd welkom een keer te komen luisteren/meedoen.

Cantu.

In Between

In Between verzorgt vieringen in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Daarnaast verlenen we ook medewerking aan avondwakes en avonduitvaarten.

We zingen af en toe in andere kerken en doen graag mee aan korenfestivals en concerten. Het koor staat onder leiding van dirigente Liga Vilmane en wordt muzikaal begeleid door pianist Hans Leemreize. Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige, Engelse en Latijnse liederen.

In Between repeteert elke maandagavond van 19.45 uur – 21.45 uur in de Petrus en Pauluskerk, Hengevelderstraat 22 te Goor.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Secretariaat In Between
Kerkegaarden 6
7471 VP Goor
secretariaat.inbetween@gmail.com

Ook kunt u onze website en Facebookpagina  bezoeken:
www.inbetweengoor.nl