Spirit

Het koor Spirit is in 2010 opgericht na een samenvoeging van het koor Contrast uit Beckum en het Jongvolwassenkoor Animo uit St. Isidorushoeve. Het koor bestaat uit ruim 30 vrouwelijke leden. Spirit ondersteunt de liturgie tijdens eucharistievieringen, woord- en communiediensten en gebedsvieringen met Nederlands- en Engelstalige en soms ook Latijnse liederen. Er wordt wekelijks gerepeteerd en maandelijks gezongen. De ene week c.q. maand in de Heilige Blasiuskerk in Beckum en de andere week/maand in de Heilige Isidoruskerk in St. Isidorushoeve. Op verzoek (zie contactgegevens) zingt Spirit ook op andere locaties, zoals kerken, verpleeg- en verzorgingshuizen of tijdens een bijeenkomst van bijvoorbeeld een vrouwenvereniging. Ook zingt Spirit regelmatig tijdens huwelijksvieringen. Niet het gehele koor is dan aanwezig maar gemiddeld 15 enthousiastelingen die tijd hebben (tijd vrij maken) om te repeteren en te zingen op de bewuste dag.

Het bestuur van Spirit bestaat uit de volgende leden:
Dianne Asbroek
Trees Grashof
Karin Vosselbeld (penningmeester)
Miriam Leferink (secretaris)

Geschiedenis Animo
In de jaren 80 heeft dirigent Rita te Riet samen met een kleine groep enthousiastelingen een jongerenkoor opgericht. Nadat Rikie Steintjes het dirigentenstokje had overgenomen is het koor verder uitgegroeid. Begin jaren 90 heeft Mariëtte Waanders de taken van Rikie overgenomen en heeft het koor de naam Animo gekregen. Vanaf 2003 is het ledenaantal van rond de 25 teruggelopen naar 15 in 2010. Dit was één van de redenen voor Animo om te kiezen voor samenvoeging met het koor Contrast.

Geschiedenis Contrast
PM

Contactgegevens
Karin Vossebeld
Mulderstraat 2
7482 ND St. Isidorushoeve
Tel: 074 – 35 75 219

Interesse
Hou je van zingen en heb je interesse om Spirit te versterken, dan nodigen wij je hierbij uit een repetitieavond mee te zingen. Zowel dames als heren zijn van harte welkom. De woensdagavond is onze vaste repetitieavond. We repeteren van 20.00 tot 21.00 uur.

Cantu

Hengevelde en Delden ‘zingen samen’. Samen zingen is veel leuker dan alleen. En omdat koor El Qahal uit Hengevelde zonder dirigent en pianist was komen te zitten, en Jongerenkoor Delden een tekort had aan leden, hebben de koren de koppen bij elkaar gestoken en zijn tot een fusie gekomen.

Al sinds september 2010 repeteren we samen en verzorgen we samen de vieringen in Delden en Hengevelde. En omdat bleek dat er een fantastische “klik” is tussen de twee koren en de liederen van beide koren een perfecte aanvulling zijn op elkaar en tevens alle koorleden aanspreken, hebben we in een speciale oprichtingsvergadering in april besloten om definitief samen verder te gaan.

Uiteraard hoort bij een nieuw koor ook een nieuwe koornaam, dus de leden is gevraagd een leuke, passende naam voor het koor te bedenken. Er waren meerdere namen bedacht, maar bij een stemming bleek de meerderheid voor de nieuwe naam: Koor Cantu, wat “samen zingen” betekent. Koor Cantu verzorgd (gemiddeld) eens per maand een viering in Delden of Hengevelde. We repeteren van 19.45 tot 20.45 uur in beide kerken; de even weken op maandag in Delden en de oneven weken op maandag in Hengevelde.

Mocht u belangstelling hebben om ons koor te komen versterken, dan bent u van harte welkom bij Koor Cantu!

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met koor

Cantu.

Be-Lieve

Be-Lieve is een enthousiast koor uit Bentelo. We zingen onder professionele leiding van dirigent Tjeerd Bollmann en pianiste Marieke Berkvens. Beide hebben ze een conservatorium achtergrond.

Met zo’n 40 leden, sopranen, alten, tenoren en bassen, zingen we een heel divers repertoire: van modern tot klassiek, van Latijn tot Portugees, van langzaam tot snel, van vrolijk tot romantisch. Ongeveer 1 maal per 6 weken luisteren we een kerkdienst op met onze teksten en liederen. Af en toe zingen we een Taizé-viering, huwelijksviering of avondwake en uitvaart. Ook geven we soms concerten, met kerst of in samenwerking met andere koren of muziekverenigingen. Daarnaast doen we graag mee met korenfestivals zoals Amusing Hengelo of Hofkorendag.
Iedereen die het leuk vindt en vrolijk wordt van zingen, is van harte welkom bij ons koor. We repeteren op dinsdagen van 20:00 uur tot 22:00 uur in de kerk te Bentelo. Kom gerust een keer langs! Bespeel je een instrument en je vindt het leuk om ons te begeleiden, dan ben je ook van harte welkom.

 

Bestuur

Het bestuur Be-Lieve bestaat uit:
Elly Pelle
Jolanda Harmsen
Stephan Ottink
Stephan ter Avest

Meer weten?

Voor meer informatie kun je bellen met Martine van Burgsteden, tel. 06 24 62 02 98 of stuur een mail naar: pelle263@planet.nl.

In Between

In Between verzorgt vieringen in de Petrus en Pauluskerk in Goor. Daarnaast verlenen we ook medewerking aan avondwakes en avonduitvaarten.

We zingen af en toe in andere kerken en doen graag mee aan korenfestivals en concerten. Het koor staat onder leiding van dirigente Liga Vilmane en wordt muzikaal begeleid door pianist Hans Leemreize. Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige, Engelse en Latijnse liederen.

In Between repeteert elke maandagavond van 19.45 uur – 21.45 uur in de Petrus en Pauluskerk, Hengevelderstraat 22 te Goor.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Secretariaat In Between
Kerkegaarden 6
7471 VP Goor
secretariaat.inbetween@gmail.com

Ook kunt u onze website en Facebookpagina  bezoeken:
www.inbetweengoor.nl

December 2018 heeft koor In Between samen met het ensemble Il Canto Di Rame een kerstconcert gegeven in de H.H. Petrus en Pauluskerk. Zie hier een video impressie van dit concert.