Nieuwe verbindingen

De kerk verbindt, dat is het thema waarmee de actie Kerkbalans dit jaar onder de aandacht wordt gebracht.  Dat verbinden roept herkenning op: verbinden via de vieringen, via de sacramenten, bij feesten en bij het afscheid van het aardse leven. Maar er zijn ook nieuwe initiatieven, nieuwe verbindingen die we in de huidige tijd eigenlijk niet voor mogelijk zouden houden.

Bizar plan

Terwijl veel kloosters sluiten, worden afgebroken of nieuwe bestemming krijgen, vaart het Karmelietessen klooster Casa Carmeli in het dorp Vogelenzang een nieuwe koers. Onder de bezielende leiding van moeder-overste Elvira Maria, werd een groot, bijna bizar miljoenenproject opgezet, om zeventien appartementen voor ouderen uit de grond te stampen op het kloosterterrein. De senioren die er komen te wonen krijgen medische hulp van de thuiszorg, maar het zijn de zusters van het klooster die de mantelzorg leveren. Het TV-programma Kruispunt heeft hier eind vorig jaar nog uitgebreid aandacht aan geschonken.

Nieuw leven in klooster

Op zich is dit al een vernieuwend project. Een andere bijkomende bijzonderheid is dat het klooster Casa Carmeli nu aantrekkelijker is geworden voor nieuwe kloosterlingen. Voor het eerst zijn er weer jonge Nederlandse vrouwen die hier willen bidden, werken en leven. Door dit initiatief verbindt het de zusters niet alleen met de samenleving, het ‘verbindt’ de orde ook door haar te vernieuwen en te verjongen. Overste Elvira Maria (waarvan de leraar op de lagere school na het afnemen van de Cito-toets zei dat ze te stom was voor de huishoudschool), mag trots zijn met de verandering die ze in gang heeft gezet.

De nieuwe verbinding

Ook van paus Franciscus kunnen we zeggen dat hij een verbinder is. We zijn ondertussen van hem gewend dat hij niet de nadruk legt op protocol, pracht en praal en uiterlijk vertoon. Al sinds zijn aantreden (eigenlijk al vanaf zijn naamkeuze) inspireert hij en probeert hij de wereld (en zijn eigen bisschoppen en priesters) aan te geven dat niet de regelgels en de geestelijkheid het middelpunt moeten zijn, maar juist de boodschap van Christus. Alhoewel velen vinden dat Franciscus daarin nog wel wat verder zou mogen gaan, zijn de stappen die hij zet toch van grote betekenis en is deze paus en belangrijke verbinder om de kerk weer een beetje bij de tijd te brengen.

Daklozen als eregast

Franciscus  heeft al meerdere keren aangegeven dat de vooruitgang belangrijk is, maar dat er daarentegen ook steeds meer mensen geen toegang hebben tot welvaart en dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt, in plaats van kleiner. Zo is het typisch Franciscus om een jaar van barmhartigheid af te kondigen. En ondenkbaar in het verleden, maar echt kenmerkend voor deze paus is het dat hij bij de festiviteiten rond de afsluiting van het jaar van barmhartigheid eind november, 6000 daklozen uit heel Europa heeft uitgenodigd, waaronder 45 uit Nederland. Zij waren de eregasten. Dit is het werkelijke “erbarmen” en we worden door Franciscus aangespoord om de armen te willen zien en niet weg te kijken. Juist verbinding zoeken met de mensen die het minder hebben, dat is de boodschap die Franciscus ons wil meegeven.

Foto rechts: Daklozen te gast op verjaardag van de Paus. Bron: Ketnet

Richard Wermelink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *