Kerstviering Ouderen op 18-12

KERSTVIERING OUDEREN 2019

De geloofsgemeenschap van de H. Blasius te Delden nodigt alle parochianen van 75 jaar en ouder én de leden van de KBO-Delden uit, voor de Kerstviering op

woensdag 18 december 2019 om 14.00 uur in de H.Blasiuskerk

 met medewerking van het dames- en herenkoor. In deze Kerstviering zullen de traditionele kerstliederen niet ontbreken. Daarna is er, tot ± 16.30 uur, een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie mét….. en een drankje in de “Driekoningenkapel” in het verzorgingshuis De Wieken. 

Indien u op 18 december aanwezig wilt zijn, dan kunt u dit doorgeven via de mail: jblchorck@hotmail.com of telefonisch 074-3763949. Of de onderstaande antwoordstrook invullen en deze inleveren bij het secretariaat aan de Langestraat (het strookje in de brievenbus doen)

Opgave s.v.p. voor 15 december a.s.! Maar u bent altijd van harte welkom, ook al hebt u zich om de een of andere reden niet opgegeven!

Met vriendelijke groet,

namens locatieraad/pastoraatsgroep van de H.Blasius,

J. Horck, voorzitter

(Er blijven weleens jassen hangen òf er wordt per ongeluk de verkeerde jas gepakt.  Het is handig wanneer u een briefje met naam en adres in uw jaszak doet)

 

Naam:………………………………………………………………………..

 

Adres…………………………………………………………………………

 

O     Kom(t)en met …………. persoon/personen naar de viering 

O     Kom(t)en ná de viering in de “Driekoningenkapel”.