150 jaar H. Blasius Delden

Op 31 juli 2023 is het 150 jaar geleden dat de H. Blasiuskerk in Delden door aartsbisschop Monseigneur A.I. Schaepman werd geconsacreerd.
Dit gaat niet ongemerkt aan ons voorbij. Op zondag 5 november wordt dit gevierd. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Nadere informatie volgt op den duur nog maar noteert u het vast in uw agenda?