150 jaar Heilige Blasiuskerk in Delden en tevens Huldiging van Mevr. G Dijkman Wienk

150 Jaar H.  Blasiuskerk Delden

 

Eucharistieviering

Op 31 juli 2023 was het 150 jaar geleden dat de H. Blasiuskerk in Delden door aartsbisschop Monseigneur A.I. Schaepman werd geconsacreerd. Op zondag 5 november is dit jubileum gevierd.

De kerk was hiervoor zowel binnen als buiten prachtig versierd.

‘s Morgens was er een feestelijke Eucharistieviering waarin Monseigneur Mr. Drs. Th. C.M. Hoogenboom (hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht) voorging.  Pastoor Jansen, oud-pastoors Oortman, Huisman, Kortstee en pater van der Vegt waren concelebrant. Het dames- en herenkoor van de H. Blasiuskerk Delden, ondersteund door een strijkersensemble, zorgde  voor de muzikale ondersteuning. Gezongen werd de mis van Mozart. Ook het Blasiuslied werd ten gehore gebracht.

Het was een bijzonder en mooie viering, waarbij veel mensen, ook vanuit de andere geloofsgemeenschappen van de H. Geestparochie aanwezig waren.

Na de viering was er voor eenieder koffie/thee met de ‘beroemde’ Blasiussprits van bakker Meen.

 

 

 

Guus Dijkman onderscheiden

Aan het einde van de eucharistieviering kreeg Guus Dijkman een koninklijke onderscheiding voor haar vele verdiensten voor de samenleving en in het bijzonder voor de geloofsgemeenschap H. Blasius in Delden en de KBO Delden.

In haar hartverwarmende toespraak onderstreepte burgemeester Nauta dit.

Ze noemde Guus Dijkman  een uiterst bevlogen en gewaardeerd lid van de katholieke geloofsgemeenschap in Delden. Zo richtte ze zich aanvankelijk op de jongeren die zich voorbereidden op het Heilige Vormsel. Later coördineerde ze als wijkhoofd de taken voor de verschillende contactpersonen in de Deldense wijken die bij geboortes en vieringen, maar ook bij ziekte en overlijden, naar hun mede-kerkleden omkeken.

Nauta: ‘Sinds 2000 bent u coördinator van de werkgroep Avondwakes en Uitvaarten en fungeert u zelf ook als voorganger bij deze diensten, evenals bij woord- en communievieringen. Als lector in de eucharistievieringen verzorgt u de lezingen. U bent energiek en een echte doorzetter. U laat zich niet snel uit het veld slaan en ziet altijd nieuwe mogelijkheden en oplossingen. U inspireert uw mede-vrijwilligers en heeft een grote kennis over de geloofsaangelegenheden en u brengt uw kennis met passie over op anderen.’

Het kerkbestuur schreef: ‘Ze is een ware baken en bron van rust, warmte, liefdevolle aandacht en een luisterend oor’. Nauta: ‘Nabestaanden van overleden parochianen ervaren u als een heel prettig contactpersoon vanuit de kerk. Iemand die de gevoelens van de nabestaanden krachtig verwoord in de afscheidsvieringen en daarbij ook ruimte biedt voor eigen initiatieven om een waardig en passend afscheid te verzorgen.’

‘Gedurende vijftien jaar gaf u ook leiding gegeven aan de Katholieke Ouderenbond Delden. U was een prettige voorzitter die ook hier anderen wist te enthousiasmeren en stimuleren. Met ook hier een goed oog voor uw medemens. U wordt gewaardeerd om uw doortastendheid, uw besluitvaardigheid en de talrijke initiatieven die u genomen heeft. Wat meer in het verleden heeft u zich als vrijwilliger verbonden aan de (katholieke) school voor voortgezet onderwijs in Delden. Allerhande secretariële en administratieve taken heeft u 3,5 jaar onbezoldigd verricht. Daarna werd u een dienstverband aangeboden en nam u als vrijwilliger zitting in de Medezeggenschapsraad van de school.’

Hierna werd Guus de medaille behorend bij  de orde van Oranje-Nassau opgespeld door burgemeester Nauta.

Concert

’s-Middags was er  een muzikaal programma in de vorm van een concert.

 Hieraan deden diverse koren/instrumentalisten uit alle geloofsgemeenschappen van de H. Geestparochie mee; koor In Between uit Goor, dames- herenkoor H. Blasius Delden, koor Cantu uit Delden en Hengevelde en koor Spirit uit Beckum en Sint Isidorushoeve. Koorschool Lambertus Hengelo en de trompettist Sebastiaan Haverkate  verzorgden ook een optreden. .Koren, orgel, trompet en andere begeleidende muziekinstrumenten zorgden voor een oorstrelende ervaring. Achter in de kerk was er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten over het concert. Dit was een mooie afsluiting van een gedenkwaardige dag.