2 Jubilarissen bij jaarlijks Caeciliafeest Blasiuskoor Delden

In het weekend van 25-26 november heeft het Blasiuskoor Delden haar jaarlijks Caeciliafeest gevierd

Zaterdagavond was de feestavond bij het Wapen van Delden. Dit jaar georganiseerd door de alten. In hun welkomstlied werden allen welkom geheten en in het bijzonder de Jubilarissen Johan Keizers en Lucy Rupert. Deze werden toegesproken door voorzitster Giny Geerling. Johan Keizers voor 60 jaar koorzang. Na 4 jaar in Beckum, 56 jaar als tenor bij het Blasiuskoor in Delden. Naast het zingen heeft Johan als voorzitter van 1974 -1982 mede richting gegeven aan ons koor. Destijds was de zoektocht naar nieuwe koorleden net zo actueel als nu. Lucy Rupert werd bedankt voor 40 jaar zeer trouwe dienst bij de sopranen van het koor. Hierop nam Johan Keizers het woord en dankte het koor voor de fijne manier van omgang met elkaar. Het voelt als een warm nest, waar je graag bij wilt horen.

Het was een zeer gezellige avond die muzikaal verzorgd werd door Black Light.

In de eucharistieviering van zondag, voorgegaan door pastoor Oortman , werd onder leiding van dirigent/organist Hans Middelhuis de Missa Brevis No 7 van Charles Gounod gezongen. Aan het eind van de viering werden de Jubilarissen gehuldigd. Pastoor Oortman las de onderscheidingsbrief voor van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging waarin de jubilarissen Johan Keizers en Lucy Rupert bedankt werden voor hun verdiensten in de kerkmuziek. Hierop werden de onderscheidingen horend bij het jubileum opgespeld door pastoor Ooortman en de jubilarissen in de bloemen gezet.

Zoals al benoemd is het vinden van nieuwe koorleden, die in de warme omgeving van het koor, een steentje willen bijdragen aan de vieringen in de Kerk ook nu heel actueel. Een goede koorbezetting stelt ons in staat het huidige repertoire te kunnen blijven zingen en uit te breiden met nieuw repertoire. Houdt u van zingen, schroom dan niet, en neem contact met ons op via mail blasiuskoordelden@gmail.com) of telefonisch met secretaris Jan Hartman , telefoon 074-3766688

Wij zoeken geen professionals, ook wij zijn allemaal goedwillende amateurs, die in een warme, gezellige omgeving tot heel mooie dingen komen. U kunt altijd geheel vrijblijvend komen proeven hoe de sfeer is en hoe het is om in ons koor mee te zingen. De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 (incl. koffiepauze). U bent van harte welkom.