Oecumenische Kerstsamenzang

Twee jaar konden we niet samen zingen rondom het kerstfeest maar gelukkig is het dit jaar weer mogelijk.

Op zondag 18 december om 19.30 uur hopen we als Raad van Kerken weer samen met u allen te zingen, te bidden en te luisteren naar het kerstverhaal. Alvast een beetje samen kerst beleven aan de vooravond van kerst. Dit jaar niet in de Oude Blasius, maar in de R.K. Blasiuskerk. Dit heeft te maken met concerten die in de andere kerk plaatsvinden. De Midwinterhoornblazers roepen ons naar de kerk, Het koor CANTU begeleidt ons in de zang en pastoor Jurgen Jansen vertelt ‘n mooi kerstverhaal.

Iedereen is welkom en wij nodigen u allen hiervoor uit. Helaas zal de kerk niet echt warm zijn omdat stoken momenteel teveel geld kost; maar het zingen zal ons hart verwarmen zodat we geen kou voelen. We hopen u op 18 december te ontmoeten.

Het bestuur van de Raad van Kerken wenst u goede Kerstdagen en een Vredig 2023. Dit is onze wens voor het komende jaar. We wensen dat mensen in de getroffen landen de handen in elkaar leggen en ontdekken en zien dat oorlog en het vernietigen van elkaars gebied geen zin heeft. Vredig met elkaar leven is toch ons hoogste goed en onze wens. Dát maakt ons gelukkig en dat wensen wij elkaar voor 2023 toe.

Ria Mudde-Jetten, voorzitter Raad van Kerken