40, 50, 60, 70 jarige jubilarissen koor Goor

Op zondag 25 september, tijdens een plechtig gezongen Woord – en Communieviering heeft pastor R. Doornbusch in de Petrus en Pauluskerk te Goor, vier bijzondere koorleden gehuldigd. De jubilarissen zijn lid van het R.K. kerkkoor St. Caecilia onder leiding van dirigent Willem van Vliet en hebben gedurende de jaren grote betrokkenheid getoond bij het koor. Voorafgaand aan de uitreiking werd de onderscheidingsbrief van de Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het aartsbisdom Utrecht voorgelezen.

De heer Jan Gerritsen kreeg de gouden draagspeld voor 70 jaar koorlid. De heer Wiel Winkelmolen kreeg de gouden draagspeld voor 60 jaar koorlid. De heer Wim van Sermondt kreeg ook een gouden draagspeld voor 50 jaar koorlidmaatschap. Mevrouw Bernadette Brunnekreef-Polman kreeg de eremedaille met draaginsigne St. Gregorius in goud voor 40 jaar koorlid.

Naast de eremedaille/gouden draagspeld kregen alle jubilarissen ook een oorkonde en bloemen aangeboden.
De onderscheidingen werden verleend vanwepe hun verdiensten voor de Katholieke Kerkmuziek in Nederland. Na afloop van de viering was er in de zaal bij de Bebsel een feestelijke gelegenheid om de jubilarissen en hun familie persoonlijk te feliciteren.