900 jaar Heilige Blasius Delden

De oudst bekende schriftelijke vermelding van een kerk in Delden is uit het jaar 1118/ 1119. Voor het eerst is er sprake van de kerk van Delden als in 1118 Godebald, bisschop van Utrecht, deze schenkt aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht. In 2018 kunnen we derhalve spreken over 900 jaar Heilige Blasius in Delden: 1118-2018.

Het initiatief om een werkgroep ‘900 jaar Heilige Blasius in Delden’ te vormen is ontstaan tijdens de avond voor de geloofsgemeenschap op 30 maart 2017. Doelstelling van de werkgroep is: het vieren en herdenken en trots zijn op dat wat al 900 jaar is. Het programma voor het jubileumjaar 2018 is ontstaan vanuit ideeën die binnen onze geloofsgemeenschap leven en is bedoeld voor de gehele Deldense bevolking en parochianen van de Heilige Geest parochie.

Voorlopig programma ‘900 jaar Heilige Blasius in Delden’; 1118-2018:
– uitgeven van een boek ‘900 jaar Heilige Blasius Delden’; te verschijnen in de tweede helft van november 2017;
– zaterdag 3 februari 2018; opening jubileumjaar; naamdag Heilige Blasius; eucharistieviering met traditionele Blasiuszegen; daarna gezamenlijk koffiedrinken in het parochiehuis en tentoonstelling van jongeren over hun beeld van Jezus;
– een drietal concerten in de periode maart- oktober 2018 in onze kerk;
– de stichting wil geld en middelen bij elkaar krijgen om een Mariakapel in Delden te realiseren;
– in samenwerking met de Deldense toneelvereniging de ‘Kwekweschudders’ een grote revue waar vele parochianen/koren en misschien ook andere Deldense verenigingen aan mee zullen werken als afsluiting van het jubileumjaar. De geplande uitvoeringsdatum van de revue is zaterdag 24 november 2018.

En ‘last but not least’: SAMEN kunnen we van 2018 een mooi jubileumjaar maken.