Actie Kerkbalans: “Geef vandaag voor jouw kerk van morgen”

Van 16 t/m 30 januari 2021 vindt er in de Heilige Geest parochie de Actie Kerkbalans 2021 plaats. De opzet is in coronatijd wat anders. De vrijwilligers gaan wel op pad om de brieven bij u te bezorgen, maar ze worden niet opgehaald om de contacten tot een minimum te beperken. U kunt uw envelop inleveren bij de pastorie van uw geloofsgemeenschap of in de brievenbus van de vrijwilliger die in uw wijk deze actie ondersteunt.

Hieronder vindt u een bijdrage van pastoor Jansen.

Beste mensen,

Het is toch met enige verlegenheid om u te schrijven in het kader van de jaarlijkse kerkbalans in de Heilige Geest parochie. Nog geen half jaar bezig met de mijn gegeven bestuurlijke en pastorale opdracht en toch al vragen om uw ondersteuning in de vorm van een bijdrage. De grootste bron van inkomsten voor de parochie met haar geloofsgemeenschappen.

Rijkdom
Uw bijdrage heeft als doel om de grootse rijkdom overeind te houden. Die van de netwerken van ons geloof. De mooiste en kostbaarste momenten zijn vaak in de vertrouwelijkheid en gedeelde geloof en leven van het moment, waarin mensen elkaar in vertrouwen nemen in een openhartig gesprek. Waar de ‘scharniermomenten’ van het leven worden voorbereid in mensenlevens. Daar waar mensen vanuit onze geloofsgemeenschap bijstaan en een tijdje blijven vergezellen in lief en leed. Of daar waar de kerk de mensen in nood bijstaat, ondersteunt en kan adviseren. Netwerken waarmee we ondersteunen. Als geloofsgemeenschappen brengen we dank aan God en proberen goede mensen te zijn in de wereld. Daaraan proberen vrijwilligers, locatieraden, pastoraatsgroepen, bestuurders en pastores met hun beste krachten en verantwoordelijkheden handen en voeten te geven. Met vallen en opstaan.

Ondersteuning
Het netwerk in de vorm van een financiële ondersteuning staat echter al een tijdje onder druk. Er is geen parochiebestuur in Nederland die niet ziet dat de netwerken van de ondersteuning onder druk staat. En de huidige coronatijd maakt het alleen nog maar pregnanter. Het vraagt om aandacht en beleid. Toch hoop ik van harte dat u mede met uw mede dorpsgenoten/stadsgenoten onze levendige netwerken van geloof en dienstbaarheid wilt ondersteunen! We kunnen niet zonder! Ik heb de verlegenheid kunnen overwinnen om u toch te vragen om een financiële bijdrage omdat ik geloof in de Boodschap die we als gelovigen en katholieke
christenen gestalte mogen geven. Om de ons gegeven talenten handen en voeten te geven.

Dank voor uw ondersteuning en bijdrage!
Pastoor Jurgen Jansen