Actie Kerkbalans – Geef vandaag voor jouw kerk van morgen

Blijven luisteren en omzien naar elkaar, óók voor de kerk van morgen

Beste mensen,

We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Met een constante factor: de coronapandemie. Ik ben van huis uit geen pessimist, maar ook dit jaar zullen we er ons toe moeten verhouden. We zullen ons als samenleving en kerk wellicht zo nu en dan moeten aanpassen.

Bezoeken en vergezellen

Waar we ons niet in hoeven beperken, is het luisteren en omzien naar elkaar. De geloofsgemeenschappen in onze kernen proberen dat waar te maken. In het bezoeken en luisteren naar de mensen die iemand verloren hebben. In het bezoeken en vergezellen van mensen die ziek zijn. We proberen de mensen in nood bij te staan.

Armoede en eenzaamheid

Als kerk spreken we met politieke partijen. Hoe denken we over de armoede in onze samenleving, wat kunnen we daarin betekenen? Hebben we oog voor de eenzamen? In de vieringen proberen we de dankbaarheid, de zorg en geloof een plaats te geven. Zo proberen we te luisteren en om te zien naar elkaar.

Aandacht en betrokkenheid

Ook voor de kerk van morgen. Juist voor de dag van morgen! Nú investeren in de netwerken van aandacht en betrokkenheid waarin alle generaties vertegenwoordigd zijn. Door mensen die zelf zijn geraakt doordat ze geloven dat God iemand is die naar ons allen luistert en op ons leven betrokken is. Vanuit dat geloof anderen proberen te verstaan en naar hen omzien.

Uw bijdrage is gewenst

Ik hoop dat u die kerk, uw kerk, wilt ondersteunen. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de kerk van morgen. Daarbij is uw bijdrage meer dan welkom. We kunnen niet zonder uw bijdrage. Ik hoop dat het voor u mogelijk is om ook dit jaar bij te dragen.

Dank voor uw betrokkenheid door uw financiële ondersteuning. Wij proberen het komend jaar weer waar te maken om een geloofsgemeenschap te zijn die mensen probeert te verstaan en nabij te zijn.

Hartelijke groet,
Pastoor Jurgen Jansen