Adventsactie 2017: “Straatkinderen terug naar huis in Rwanda”

Voor de adventsactie van dit jaar is door de gezamenlijke MOV groepen van de H. Geest parochie wederom gekozen voor de straatkinderen in Rwanda.
Van de stichting Fidesco Nederland de projectpartner van de Adventsactie hebben we bericht ontvangen dat het beloofde bedrag van € 70.000,00 vorig jaar kon worden overgemaakt aan Cecydar en ze bedanken onze parochie heel hartelijk voor de keuze en de inzet van dit poject.

In het afgelopen jaar heeft Cecydar, die al jaren door Fidesco financieel en met mankracht wordt ondersteund, 160 kinderen op straat gevolgd. In het centrum konden daarvan 110 kinderen worden opgenomen en 46 vonden een plek in een familie. Bij de overige kinderen bleek de thuissituatie te moeilijk voor re-integratie en zij verblijven nog in het centrum. Er wordt naar wegen gezocht om de thuissituatie te verbeteren.

In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waarvan 100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen. Deze laatste groep komt uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort van gevangenissen voor straatkinderen en moet apart worden opgevangen. Dat vraagt extra personeel en gebouwen. De prijzen voor levensmiddelen zijn met 30% gestegen, maar gelukkig draait het landbouwproject in het voormalig moerasgeied naast het centrum op volle toeren. Zo kunnen de kinderen van groenten, eieren en melk worden voorzien en kosten bespaard worden.

In de komende jaren zal meer nadruk worden gelegd op het verbeteren van de positie van de families door hen te helpen met het bouwen van een hut of een kleine winkel te beginnen of eventueel de ziektekostenverzekering voor hen te betalen.

Een medewerkster van de adventsactie is op bezoek geweest en heeft hiervan verslag gedaan en eindigt met de woorden. Terugkijkend op mijn bezoek aan Rwanda denk ik vooral aan de kinderen. De kinderen van de straat straalden vijandelijkheid uit, terwijl de kinderen die al enige maanden in het centrum leefden rustig en met vertrouwen de wereld inkeken. Dat is dus wat liefde en geborgenheid met je doet.

De komende twee jaar zal Cecydar weer meedoen aan de bischoppelijke adventsactie.
Wij kunnen deze actie van harte bij u aanbevelen en hopen ook dit jaar weer op uw steun.

Hartelijk dank namens de MOV groepen van de H. Geestparochie.