Afscheid pastor Doornbusch

Pastor Ria Doornbusch neemt na zes jaar afscheid van de HH. Jacobus en Johannesparochie, de Heilige Geestparochie en parochie De Goede Herder. Zij heeft een benoeming aanvaard in de Emmanuelparochie in Ommen e.o.

Op vrijdag 30 september is er om 19.00 uur een vesperviering in de H. Blasius te Delden. Aansluitend is er een receptie in het Stadscentrum Parochiehuis, tegenover de kerk.

Als cadeautip heeft Ria het verzoek om mensen die niet financieel daadkrachtig zijn te ondersteunen voor een bedevaart naar Lourdes. U kunt uw bedrag overmaken op rekeningnummer: NL42 RABO 0110 92 70 44 t.n.v. Heilige Geest parochie o.v.v. Gift Lourdes

U bent van harte uitgenodigd om bij het afscheid aanwezig te zijn.