Afscheidsviering Jongerenkoor Eigen-Wijs 20 januari Goor

In januari zal Jongerenkoor Eigen-Wijs uit Goor voor het laatst de zang verzorgen binnen onze parochie. In de kersteditie van Geestig staat dat deze viering is op 13 januari om 18.30 uur in Goor. Dit moet zijn 20 januari om 18.30 uur in de kerk in Goor.

Een ieder is van harte uitgenodigd voor deze bijzondere viering.