Alpha cursus voor de drie parochies

Voor de parochianen van de parochies De Goede Herder, Heilige Geest en H.H. Jacobus en Johannes en andere belangstellenden starten we een Alphacursus.

In tien avonden en een weekend over de Heilige Geest bespreken we de basis van ons christelijk geloof, rond vragen als: wie is Jezus en waarom moest Hij sterven?, hoe leidt God ons?, hoe kun je geloven?, hoe kun je bidden?

We beginnen op dinsdag 17 september om 19.00 uur in de H. Franciscus in Hengelo met een introductie- en kennismakingsbijeenkomst.

Gezamenlijke maaltijd
Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding over het thema. Vervolgens gaan de deelnemers in kleine groepen uiteen om met elkaar in gesprek te gaan. Er is daarbij volop ruimte voor vragen en het uitwisselen van gedachten en ervaringen.

Ontdekkingsreis
We nemen je mee op een interactieve ontdekkingsreis die laat zien waarom het katholieke geloof zo bijzonder is. Alpha laat je Gods liefde ervaren en kan je rust, liefde en herstel geven. Ben je geïnspireerd en ga je meedoen, meld je dan aan. Heb je iemand in gedachten (een vriend(in), familielid, collega, sportmaatje) die belangstelling zou kunnen hebben, nodig die dan ook uit. Iedereen kan meedoen, er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
Aanmelding bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraalteam.nl of 074-349 22 12 (van dinsdag t/m vrijdag tijdens kantooruren). Hier kun je ook terecht met eventuele vragen.

Oproep
Wij zijn nog op zoek naar mensen die de organisatie van de cursus willen ondersteunen, bijvoorbeeld voor het koken en serveren van een maaltijd, tafel(s) dekken en afruimen.

Namens de Werkgroep ALPHA
Annet Zoet | James Keuben | Rite Rozeman | Ruud Rozeman