Bedevaart naar het Heilige Land

Pelgrimeren geeft in alle tijden het verlangen weer van mensen om door hun reis in contact te komen met God. Deze pelgrimage voor de parochianen van de samenwerkende parochies De Goede Herder, HH Jacobus & Johannes en de Heilige Geest parochie biedt u niet alleen de mogelijkheid om met elkaar ons geloof te verdiepen maar ook in een gemoedelijke sfeer elkaar als medeparochiaan te ontmoeten. Van 21 oktober 2023 t/m 28 oktober 2023 (de herfstvakantie) pelgrimeren we in het Heilig Land. We gaan als het ware een reis maken door de vier evangeliën en treden in de voetsporen van Jezus. Dagelijks is er een Eucharistieviering en in de avond een mogelijkheid tot reflectie van de ervaringen van de dag.

 

We beginnen de pelgrimage bij de annunciatie door de aartsengel Gabriël aan Maria, we vervolgen met zijn periode van verkondiging in Cana en rondom het meer van Galilea (Capernaüm, Berg van Zaligsprekingen, broodvermenigvuldiging in Tabga en de kerk van het primaatschap van Petrus (Johannes 21:9)). 5 Op weg naar Jeruzalem bezoeken we de Jordaan (doopplaats Jezus), de dode zee, Jericho en Qumran waar de beroemde dode zee rollen zijn gevonden.

 

Tijdens het tweede deel van onze pelgrimage bezoeken we o.a. Bethlehem, Ein Karem (Magnificat) en Jerusalem waar we o.a.de Goede Week zullen herbeleven. Uiteraard ontbreekt een bezoek aan de Heilig Grafkerk met een bezoek aan het Heilig Graf niet.

 

De spirituele leiding is in handen van onze pastoor Jurgen Jansen, de organisatie neemt Erik Cornel op zich. De kosten voor deze all-inclusive pelgrimage bedragen € 1650.

 

Voorlichtingsbijeenkomst
Op donderdag 22 september 2022 bent u van harte uitgenodigd op de voorlichtingsbijeenkomst van deze bijzondere pelgrimage om 19:30 in de Stefans-Hof te Borne. Inloop vanaf 19.00 uur.