Beperkte verruimingen voor grotere kerkgebouwen

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal kerkgangers per viering. Deze verruiming geldt echter alleen voor grote kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen. Vanaf 29 april mag maximaal 10% van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

Voor kleinere kerken, met minder dan 300 reguliere zitplaatsen, blijft het maximale aantal 30 personen. Voor alle kerken, groot of klein, blijven de standaard maatregelen van kracht. Dus van te voren aanmelden voor een viering, ontsmetten, mondkapjes en anderhalve meter afstand worden voorlopig gehandhaafd.

Verder versoepelingen worden nog niet ingezet. Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmettingen mag worden. De bisschoppen zijn de parochies dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruimingen voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.