BEZINNINGSDAG VRIJWILLIGERS IN DENEKAMP

“Jona – een tegendraadse profeet”

De avonturen van de profeet Jona die door God op weg wordt gestuurd om de stad Niniveh te waarschuwen vormen het uitgangspunt van ontmoeting en bezinning. Het verhaal van Jona leest als een sprookje waarin alle rollen op zijn kop worden gezet. De profeet luistert niet naar God, maar is eigenzinnig en weerspannig.

Door middel van gesprek, beeldmeditatie, stilte, wandelen, samen eten en vieren willen we ons verdiepen in de betekenis van Jona voor ons eigen leven.

ADRES: Zusters Franciscanessen van Denekamp – Gravenallee 30 – 7591 PE Denekamp
Zaterdag 23 maart 2019
09.00 – 16.00 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden en voor de lunch wordt gezorgd.

U BENT VAN HARTE WELKOM

Wel graag even voor 13 maart aanmelden via contact@pastoraalteam.nl of telefonisch 074 – 349 22 12.