Bezoek aan de Zusters van Franciscanessen van Denekamp

Op Woensdag 25 september hebben we met 15 ouders en 25 kinderen de zusters bezocht. Van de werkgroep waren Helene van de Bent en Michel ter Grefte aanwezig.  We werden rond 13:00 uur bij de Zuster verwacht en het programma duurde tot 18:00 uur. Bij binnenkomst kreeg iedereen een naambadge en kregen de ouders koffie of thee en de kinderen ranja. Nadat iedereen er was werd er snel met het programma begonnen dat uit diverse onderdelen bestond. We begonnen de middag met een aantal liederen. Iedereen dit dan ook mee, hoewel dat even duurde natuurlijk.

  • Korte kennismaken met Franciscus van Assisi d.m.v. een korte film
  • Opdrachten naar aanleiding van de film
  • Uitleg over hoe de zusters van Franciscanessen in Denekamp zijn terecht gekomen. Hierover volgende een korte toets.
  • Rondleiding over het terrein
  • Afronding van de dag.

De kennis maken van Franciscus van Assisi was d.m.v. een korte film. De aanleiding hiervoor was omdat de zusters naar hem zijn vernoemd. Na de film kreeg iedereen de opdracht om te vertellen wat je van zijn leven vond dit gebeurde in groepjes.

1 groep moest aan het werk met kleien om het mooiste moment te kiezen uit de film of een schilderij 1 groep moest aan het werk om een collage te maken over het mooiste moment uit de film. De andere 2 groepen moesten een toneelstuk opvoeren met dezelfde opdracht.

Aan het eind van de dag moest iedereen dit aan elkaar laten zien.

Voordat we aan de rondleiding begonnen vertelde 1 van de zusters over de historie van de Zusters van Franciscanessen van Denekamp. Daarna volgde de rondleiding en de korte toets.

Aan het eind van de middag kregen iedereen wat te eten (broodje kroket) en werd er afgesloten met een korte dienst.