Bijeenkomst Ouders van een Overleden Kind 22 december

De vereniging Ouders van een Overleden Kind (OOK) is een Landelijke zelfhulporganisatie voor en door ouders die een kind hebben verloren. Ons uitgangspunt is troost, herkenning en perspectief bieden. De maand december is voor velen een feestmaand, maar voor mensen die een dierbare hebben verloren, is het vaak een hele moeilijke maand, omdat dan juist het gemis zo schrijnend wordt gevoeld.

Daarom organiseren we al jaren een bijeenkomst vlak voor de kerst waarbij de inleiding wordt verzorgd door pastor Marinus van den Berg.
Ook dit jaar weer en wel op zaterdag 22 december in Het Centrum – Constantijnstraat 7a – 7442 MC Nijverdal om 13.30 uur. De zaal is open vanaf 13.00 uur.
Als u wilt, kunt u een foto van uw kind plaatsen op de daarvoor bestemde tafel.
Ook broers en zussen, grootouders en andere meelevende nabestaanden zijn van harte welkom. Voor jonge kinderen is deze middag niet geschikt.

Voor nadere informatie kunt u bellen met:

Annigje Jannink-Annink
053- 4342650