Boekpresentatie 900 jaar Heilige Blasius Delden op 26-11

Er zijn niet veel steden in de wereld, en misschien is Delden wel de enige stad, waar er sprake is van twee ‘Blasiuskerken’, die naast elkaar bestaan. Hoe dat is gekomen, kunt u lezen in het boek ‘900 jaar Heilige Blasius Delden’, dat zondag 26 november aan het einde van de eucharistieviering om 9.30 uur in de H. Blasiuskerk (‘Nieuwe Blasius’) wordt gepresenteerd.

De reden om het boek uit te geven is het feit dat in 2018 de geloofsgemeenschap Heilige Blasius in Delden haar 900 jarig jubileum (1118-2018) viert. De samenstellers willen met dit boek het verhaal over de Heilige Blasius in Delden doorvertellen en doorgeven opdat toekomstige generaties het op hun beurt weer kunnen doorgeven.

900 jaar Heilige Blasius in Delden heeft nogal wat betekend. Voor veel mensen is er direct of indirect een raakvlak met de “Heilige Blasius in Delden”. Bijvoorbeeld omdat ze leerling zijn geweest op de Piusschool, de H. Hartschool, Twickelo, Erve Hooyerinck of de MAVO Raesfelt, het huidige Twickel College. Wie heeft er geen herinneringen aan het St. Elisabethziekenhuis, het rusthuis St. Jozef, tegenwoordig de Wieken of het Mortuarium? Velen hebben hun vrije tijd doorgebracht bij Rood Zwart (met voetbal, gymnastiek, wandelsport, handbal of judo) of bij de Kardinaal van Rossumgroep en de St. Elisabethgroep, inmiddels de Scouting Delden. Ook de sociale betrokkenheid van de H. Blasius is zichtbaar geweest, bijvoorbeeld in de ABTB, ‘Boerenbond’, de diverse Rooms Katholieke vakbonden in Stad – en Ambt Delden, en de ‘woningbouw St. Jozef’ dat inmiddels Stichting Wonen Delden is geworden. En wie heeft er geen voetstappen achtergelaten in het Parochiehuis?

Het boek is te koop bij de Read Shop en bij Annette Lamers. Deze winkels doen dit belangeloos voor de Deldense gemeenschap. Waarvoor hulde!!! Mede daardoor is de aanschafprijs laag, namelijk € 12,-. Een uniek document dat ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen zeker zullen waarderen!