Brief van pastoor Oortman

Delden, 29 september 2020

Feest HH. Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Beste vrijwilligers,

Gisteravond heeft het kabinet verdere maatregelen doorgevoerd om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maatregelen waarmee mij allemaal te maken hebben. Wij gaan het opnieuw merken in de supermarkten, op straat en op allerlei plekken. Soms bekruipt mij het idee dat we weer terug bij af zijn. Dat is echter niet het geval.

Als u goed naar de premier hebt geluisterd, heeft u gehoord dat kerken een uitzondering zijn voor bepaalde regels, met name wat aantallen mensen betreft die samen mogen komen. Dit betekent dat de vieringen door kunnen gaan onder de voorwaarden die eerder gesteld zijn. Tussen de bezoekers moet anderhalf meter afstand zijn, vooraf is opgave noodzakelijk en ook moeten de namen van de bezoekers geregistreerd worden, handen ontsmetten, duidelijke looproutes in de kerk voor binnenkomst, het ter Communie gaan en het verlaten van de kerk en hoe de muzikale verzorging van de vieringen kan worden gerealiseerd. De afgelopen tijd heeft laten zien dat met uw inzet dit heel goed mogelijk is.

Komend weekend vinden niet alleen in de eucharistische centra, maar ook in de andere kerken van onze parochies vieringen plaats en daar waar pastoraal werkers voorgaan is er ook weer sprake van de uitreiking van de H. Communie. Dit laatste is conform de richtlijnen die onlangs door het Aartsbisdom Utrecht zijn uitgegeven. Als pastores zijn wij blij met deze verruiming, maar wij realiseren ons ook dat in die kerken nu moet worden nagedacht over al die voorwaarden waaronder zo’n viering kan plaatsvinden. Mocht u daarover vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met het pastoraal team of de pastoraal werker die voorgaat.

We schrijven weer een nieuw hoofdstuk in het boek van deze bijzondere tijd. Ik wil u herinneren aan de woorden van onze Paus die tijdens dat indrukwekkende moment op een regenachtig St. Pietersplein de zegen gaf met het Allerheiligste en daarbij opriep om niet te wanhopen en vertrouwen te houden. Ik denk dat we allemaal wel zoiets hebben dat het allemaal al lang genoeg heeft geduurd. We willen allemaal weer terug naar de normale verhoudingen waarbij je spontaan naar elkaar kunt toegaan, gezellig op een kluitje kunt gaan zitten om een kop koffie met elkaar te drinken, dat je elkaar kunt omhelzen. Die tijd komt terug. Met moeten geduld hebben met het coronavirus en met ons zelf.

Opnieuw wil ik u bedanken voor uw inzet! Ik wil u vragen ook goed op uzelf te passen. Niemand zal het vreemd vinden als u, in verband met uw leeftijd, ziekte of anderszins, moet zeggen: “Ik blijf thuis, ik wil geen risico’s lopen”. Het voornaamste is om deze tijd goed door te komen. Niet met angst, maar met alertheid; niet met wanhoop, maar met vertrouwen. Paus Franciscus heeft ons dat duidelijk willen maken op dat lege St. Pietersplein, in de stromende regen, Hij is met ons!

Pas goed op uzelf, pas goed op allen die u lief en dierbaar zijn. Wees voorzichtig en blijf gezond!

 

Namens het pastoraal team,
Marc Oortman, pastoor