Corona maatregelen in onze locaties

De parochiebesturen van de drie samenwerkende parochies en het pastorale team hebben overleg gevoerd over de maatregelen die de Nederlandse Bisschoppen hebben genomen betreffende de aangescherpte coronamaatregelen. Ondanks al deze maatregelen willen pastoraal team en de drie besturen toch een feestelijk kerstfeest vieren, ook in onze locaties. De afspraken die daarom gemaakt zijn, gaan per direct in en gelden t/m 31 januari 2022.

Weekendvieringen

Alle geloofsgemeenschappen krijgen de mogelijkheid om op zondagochtend te vieren in plaats van zaterdagavond. De vieringen van de drie Eucharistische Centra zjin allemaal op zondag. Het pastorale team probeert hier andere priesters voor in te roosteren. Mocht dit niet lukken dan worden het Woord- en Communievieringen waarbij de pastoraal werkers van het team voorgaan.

Kerstavond

Alle vieringen op Kerstavond komen te vervallen. Vanuit Delden wordt er om 20.00 uur een viering gestreamd via ons YouTube kanaal van RK Twente Zuid.

Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag blijven alle vieringen zoals ze nu gepland zijn. Kijk op onze site naar het vieringenroosterVoor alle kerstvieringen geldt dat u zich dient aan te melden!

Tweede Kerstdag

Hier wordt nog invulling aan gegeven.

Oudjaarsavond

Alle vieringen op Oudjaarsavond komen te vervallen. Om 16.00 uur wordt er een viering gestreamd vanuit de St. Lambertusbasiliek in Hengelo.

Nieuwjaarsdag

Op 1 januari zijn er twee vieringen: om 9.30 uur in de H. Blasius te Delden en om 11.00 uur in de St. Lambertusbasiliek in Hengelo.

2 januari

In Borne en Delden is er om 9.30 uur een Eucharistieviering, om 10.00 uur wordt vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo de TV mis gevierd.

Standaard maatregelen

Tijdens alle vieringen en openstellingen van de kerkgebouwen zijn de dan geldende maatregelen van toepassing. Ook de standaard maatregelen (1,5 met afstand, mondkapjes dragen en handen ontsmetten) blijven van kracht.