Cursus ‘Schepping en Chagall – lezen en kijken’

Binnengaan in de ruimte van de verhalen
Ontdekken waartoe de aarde geschapen is
Oude verhalen opnieuw verbeeld

De joodse leeswijze van de Schrift laat het verhaal spreken en beschouwt het lezen als een ontdekkingstocht. Verhalen bieden ruimte en verleiden ons tot nadenken over ons leven op aarde. De scheppingsverhalen vertellen niet ‘hoe’ maar ‘waartoe’ de aarde is geschapen. Ze laten ons stilstaan bij: God, leven op aarde, mens, chaos en ordening, verschillend zijn en toch één, goed en kwaad, doodslag en barmhartigheid.

Marc Chagall heeft de oude verhalen met innerlijke ruimte en grote verbeelding ‘nieuw’ geschilderd. Hij laat zien wat hem raakt in het bijbelse verhaal. Zijn doeken helpen ook ons bijbel en leven dichtbij elkaar te brengen.

In vijf avonden verkennen we de beginverhalen van de Bijbel:
* we lezen en bespreken een verhaal uit het boek Genesis;
* we kijken naar een schildering van Marc Chagall;
* we zoeken naar raakvlakken met ons leven nu.

Iedereen is welkom
De bijeenkomsten staan open voor iedereen die benieuwd is naar verhalen van het begin en hoe je ze kunt verstaan in je eigen leven, hier en nu. Je hoeft er geen verstand van te hebben!

Praktische gegevens
Deze avonden worden u aangeboden door het pastorale team. De bijeenkomsten duren 2,5 uur en worden begeleid door pastor Annet Zoet. Per groep kunnen maximaal 15 personen deelnemen. U kunt zich aanmelden tot 24 september 2018 bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraalteam.nl of tel. 074-3492212. Meer informatie vindt u in de folder achter in de kerk en op de websites van de parochies.

De cursus wordt op twee plekken en zowel op middagen als avonden gegeven:
Delden:
Dinsdagmiddag: 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 11 december, 8 januari en 5 februari.
Tijd: 13.30-16.00 uur.
Plaats: Stadcentrum ‘Het Parochiehuis’, Langestraat 79, 7491 AB Delden.

Hengelo:
Maandagavond: 1 oktober, 29 oktober, 26 november, 7 januari en 4 februari.
Tijd: 19.30-22.00 uur.
Plaats: Parochiecentrum Onze Lieve Vrouwe, O.L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo.