Cursus Theologische Vorming  

Je bent kerkganger of juist niet (meer) en je zou misschien eens wat meer willen weten over geloof en theologie.

De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding. Er is een breed aanbod van vakken waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament en daarnaast ook meer praktische vakken als pastoraat, liturgie en diaconaat. Zowel docenten als cursisten komen uit verschillende christelijke stromingen wat vaak leidt tot diepgaande gesprekken en nieuwe inzichten.

Het is de bedoeling om het komend seizoen, 2023-2024, weer met een nieuwe groep te starten. De wekelijkse cursusavond is op dinsdag.

Startdatum: dinsdag 12 september in de Franciscuskerk in Hengelo. De kosten bedragen € 220 per seizoen. De cursus gaat definitief van start bij een minimum aantal van 10 cursisten. Het maximale aantal cursisten is 15.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met ds. Carla Borgers, cursusleider, tel. 06-51079396, carla.borgers@gmail.com of Dick van der Meijden, cursuscoördinator, tel. 06 473 11 830, dvdmeijden@hotmail.com.