Cursus ‘Verhalen op ’t randje’

Bereid zijn je kind te offeren, zoals Abraham – de vernietiging van Sodom en Gomorra om vermeende homoseksualiteit – list en bedrog met jarenlange heftige ruzie tussen de broers Ezau en Jakob – incest en seksueel misbruik zoals het verhaal van Juda en Tamar… zijn die verhalen woord van God? Zijn dat de mensen met wie God geschiedenis schrijft? Hoe kan dat toch?

Wat betekenen die vreemde oude verhalen nu nog? Gaan ze ook over ons?

We lezen elke bijeenkomst zo’n moeilijk Bijbels verhaal, verkennen de betekenis ervan en verbinden dat met ons leven nu. Na de pauze kijken we naar 1 of 2 kunstwerken bij het verhaal. De kunstwerken zijn van schilders als Rembrandt, Caravaggio, Rubliev, Chagall, Köder en anderen. Door stil te kijken naar het kunstwerk zien we andere lijnen en verbanden. Ze prikkelen onze verbeelding en openen soms een verrassend perspectief. Aan het eind van de bijeenkomst volgt een korte toelichting bij schilder en kunstwerk.

De cursus wordt gehouden op twee plekken:

Hengelo
Locatie: Pastorie OLV kerk, Onze Lieve Vrouwestraat 6
Data: maandagavond 7 oktober, 4 november, 2 december 2019, 6 januari, 3 februari en 2 maart 2020
Tijd: 19.30-22.00 uur
Leiding: pastor Annet Zoet
Maximaal 15 personen

Borne
Locatie: Stefanshof, Grotestraat 207
Data: dinsdagmiddag 8 oktober, 5 november, 3 december 2019, 7 januari, 4 februari en 3 maart 2020
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Leiding: pastoraal werker Annet Zoet
Maximaal 15 personen

Aanmelding vóór 1 oktober 2019 bij het Secretariaat Pastoraal Team, telefoon 074-3492212, e-mail contact@pastoraalteam.nl