Dank aan onze vrijwilligers

Beste vrijwilligers,

De afgelopen anderhalf jaar hebben ook voor jullie, de trouwe vrijwilligers in alle locaties van de drie parochies, in het teken gestaan van corona. Lange tijd waren kerkdiensten alleen online mogelijk, konden bijeenkomsten niet doorgaan of waren er beperkingen en maatregelen van kracht waardoor maar een kleine groep mensen de vieringen kon bezoeken. Nu zijn we weer zover dat we met grotere aantallen bijeen mogen komen en horen we dat er weer bijeenkomsten worden georganiseerd. Verder repeteren koren weer met meer mensen en bereiden ze zich voor om weer tijdens een viering te zingen.

Het is voor ons allen een ingrijpende tijd geweest, zowel persoonlijk als voor de geloofsgemeenschappen. Misschien bent u zelf ziek geweest of een van uw naasten of hebt u dierbaren verloren door corona. Misschien vielen de beperkingen door de avondklok u zwaar. Toch hebben ook velen van u zich in de afgelopen periode ingezet voor de geloofsgemeenschap: er is hulp en ondersteuning geboden en contact gezocht en gehouden met parochianen die gedwongen waren thuis te blijven. Wij vonden elkaar telefonisch, per mail, met nieuwsbrieven, online bijeenkomsten of vergaderingen op anderhalve meter. Er werden gebedsvieringen gehouden door parochiële voorgangers zodat het bijeenkomen en bidden in de geloofsgemeenschappen door kon gaan. In de kerkgebouwen werd gezorgd voor looproutes, de afbakening van zitplaatsen en hygiënische maatregelen. En bij elke viering waren extra mensen aanwezig als coronacoach.

We hebben verhalen gehoord over de verbondenheid die deze periode heeft gebracht, de steun aan elkaar, maar ook verhalen over gemis, verlies van contact en motivatie. Ook werden er zorgen gedeeld: komen mensen straks weer terug, wat betekent de terugloop aan inkomsten en herstelt zich dat nog, wat betekent het voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap en voor de parochies als geheel? De komende tijd wordt een uitdagende tijd nu alles weer op gang komt. We moeten proberen de verbondenheid en creativiteit mee te nemen en te leren dat de nieuwe wegen die we moesten bewandelen ook goede elementen hebben die we kunnen blijven gebruiken. Ook de vragen en de zorgen moeten we meenemen en tegemoet treden met een open en realistische houding in het vertrouwen dat de Heilige Geest ons zal bemoedigen en leiden.

Het pastoraal team en de parochiebesturen willen u bedanken voor uw grote inzet, creativiteit en uithoudingsvermogen in de afgelopen periode. Dit heeft er toe bijgedragen dat het samen kerk zijn toch op andere wijze door kon gaan.

Met hartelijke groet,

Pastoraal team
Parochiebestuur Heilige Geest
Parochiebestuur Heilige Jacobus en Johannes
Parochiebestuur De Goede Herder