Emeritus pastoor C.M.A. (Kees) van Breemen overleden

Hiermee bericht ik u dat op 3 augustus 2023 te Haaksbergen in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Cornelis Marinus Antonius van Breemen,
Priester van het Aartsbisdom Utrecht.

Hij werd geboren te Zwolle op 20 oktober 1933. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1958 was hij achtereenvolgens kapelaan te Sint Isidorushoeve, Weerselo, Hengelo (H. Rafaƫl) en Utrecht (H. Gertrudis) en vervolgens vanaf 1 mei 1976 pastor en deservitor van de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Arnhem. Per 25 mei 1985 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Oldenzaal binnen het samenwerkingsverband van de Interparochiƫle Vereniging Stad Oldenzaal. Met ingang van 1 januari 2007 volgde zijn benoeming tot lid van het pastoraal team van het nieuwe parochieverband WORDS en in januari 2008 werd hij pastoor van de nieuwe H. Plechelmusparochie te Oldenzaal. Met ingang van 1 november 2008 ging hij met emeritaat.

Hij groeide op in een gezin van zes kinderen. Toen Kees tien jaar oud was, verhuisde het gezin naar Raalte. Na de lagere school ging Kees naar het kleinseminarie in Apeldoorn. Tijdens deze periode overleed zijn vader. Na zijn studie op het grootseminarie werd Kees tot priester gewijd op 20 juli 1958. Bij deze wijding kreeg hij van zijn moeder een kelk met in de voet een kruisje ingelegd met robijnen uit de broche van zijn grootmoeder. Want die had ooit als grootste wens een priesterzoon te zullen hebben. Nu was haar kleinzoon priester. Zijn eerste benoeming was in Sint Isidorushoeve, nabij Haaksbergen. Kees was een priester met een warm hart voor zijn parochianen. Hij hield van een verzorgde liturgie, met name van de Eucharistie. Trouw en van harte was hij celebrant. Een goed contact met zijn familie en vrienden was voor hem belangrijk. Na zijn emeritaat ging Kees samen met zijn trouwe huisgenote Lucie Weijdemans op de pastorie in Boekelo wonen. Daar voelde zij zich thuis. Het was dan ook verdrietig toen Lucie door een afnemende gezondheid moest worden opgenomen in het verpleeghuis. Daarom verhuisde Kees naar Haaksbergen. Tot op hoge leeftijd was hij als emeritus vaak wel twee keer in de week celebrant van de Heilige Mis. Ook in de Lourdeszaal. De zondag voor zijn sterven vierde hij de Eucharistie nog mee in de St. Pancratiuskerk. Na het overlijden van zijn huisgenote Lucie voelde Kees zich wel wat eenzaam, maar gelukkig was er de goede zorg en aandacht van velen. In die periode werd bij Kees de ziekte Parkinson ontdekt. Hij kon steeds moeilijker lopen en praten en werd afhankelijk van steeds meer zorg. Enkele jaren geleden verhuisde hij naar de nabijgelegen Woonzorglocatie Het Saalmerink. Op woensdag 19 juli vierde Kees nog in grote dankbaarheid zijn 65-jarig priesterjubileum te midden van zijn dierbaren. In deze feestelijke Eucharistieviering concelebreerde Kees en gaf hij aan het einde met alle kracht die nog in hem was de zegen. In de vroege ochtend van donderdag 3 augustus gaf hij zijn leven terug aan de Heer op wie hij altijd had vertrouwd.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 10 augustus 2023 om 19.00 uur in Momentum, de voormalige H. Marcellinuskerk te Boekelo, Beckumerstraat 169, 7548 BD te Boekelo. De Eucharistie ten uitvaart zal worden gevierd op vrijdag 11 augustus 2023 om 11.00 uur in de St. Pancratiuskerk, Markt 20, 7481 HT te Haaksbergen. Aansluitend is de begrafenis op het parochiekerkhof te Boekelo.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

 

Foto: Hallo Berghuizen