Ere leden gehulidigd van Het Dames en Herenkoor van de Heilige Blasiuskerk Delden

Giny Geerling en Marinus Freriksen ereleden bij Blasiuskoor Delden

 

Het RK Blasiuskoor Delden heeft dinsdagavond 9 mei in een gezellige bijeenkomst 2 leden in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor de jarenlange inzet voor het koor.

Giny Geerling  werd door secretaris Gerard Reimert bedankt voor het besturen, als voorzitster, van het koor de afgelopen 12 jaar. Hierin werd haar voorzitterschap gekenmerkt door de prettige en snelle manier van regelen en organiseren. Dit zowel richting de koorleden als ook naar de dirigent, gastdirigenten en de diverse werkgroepen in de kerk. Als er een lastig vraagstuk voor lag werd die adequaat aangepakt zodat het nooit een probleem werd.  Altijd in goed overleg werd er een oplossing gevonden zoals o.a. recent in de Corona periode.

In de 40 jaar dat zij nu bij het koor is heeft zij naast het voorzitterschap van de laatste 12 jaar, vanaf het begin bestuurlijke verantwoordelijkheden op zich genomen door jaren in de kascommissie te zitten en in een eerdere bestuursperiode van 10 jaar waarin zij naast bestuurslid ook secretaris en penningmeester is geweest.

Redenen genoeg om, na algehele instemming van het koor, haar te benoemen tot erelid van het  koor. Als dank werden haar bloemen, een cadeaubon en een oorkonde aangeboden vergezeld van een welgemeend applaus.

Hierop was het voorzitster Marian Aarnink die vol bewondering constateerde dat Marinus Freriksen  al ruim 70 jaar actief lid is van het koor. Niemand was langer lid van het koor. Marian las een deel voor uit de uitnodigingsbrief van 24 augustus 1952 Hierin stond o.a. dat het koor meer gebaat is met EEN goede zanger, dan met 10 mensen die menen dat ze het zonder oefenen wel kunnen. Een goede zanger is Marinus geworden door nagenoeg geen repetitie of kerkdienst over te slaan. Naast een prima zanger met een mooie basstem is hij ook bestuurlijk zeer actief geweest. Naast vele jaren in de kascommissie is hij van 1964, tot het samengaan van het dames en herenkoor in 1970, voorzitter geweest van het herenkoor. Ook na het samengaan is hij van 1982 tot en met 1987 voorzitter geweest van het dames en herenkoor.

Wederom net als bij Giny Geerling redenen genoeg om met algehele instemming van de leden Marinus Freriksen te benoemen tot erelid van het koor. Als dank ook hier bloemen, een cadeaubon en een oorkonde bekrachtigd met een daverend waarderend applaus.

Na deze huldiging is er onder het genot van een hapje en drankje samen met de nieuwe ereleden  een leuke avond van gemaakt.

Net als in 1952 zijn wij nu ook op zoek naar goede zangers en zangeressen die met en bij ons willen zingen. Houdt u van zingen, schroom dan niet, en neem contact met ons op via mail blasiuskoordelden@gmail.com) of telefonisch met secretaris Gerard Reimert, telefoon 0612231582 . In September zingen wij ook met een aantal koorleden mee in het Osse spektakel in Beckum, een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Wij zoeken geen professionals, ook wij zijn allemaal goedwillende amateurs, die in een warme, gezellige omgeving tot heel mooie dingen komen. U kunt altijd geheel vrijblijvend komen proeven hoe de sfeer is en hoe het is om in ons koor mee te zingen. De repetities worden gehouden op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 (incl. koffiepauze). U bent van harte welkom.