Gebedskaart voor Aswoensdag

Het Aartsbisdom Utrecht heeft een gebedskaart verzonden naar de parochies voor mensen die graag stil willen staan bij Aswoensdag, maar vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke wijze aan de uitreiking van het askruisje kunnen deelnemen. Parochies kunnen de kaart bijvoorbeeld in een dagkapel of andere publiek toegankelijke plaats leggen.

Op de kaart staan enkele gebeden en een korte overweging die aansluiten bij het vieren van Aswoensdag in coronatijd. Deze gebedskaart is door het bisdom Roermond gemaakt en is ook in enkele andere bisdommen verspreid. De kaart is ook digitaal beschikbaar.