Heilige Corona bid voor ons

Toen we elkaar begin 2020 het allerbeste toewensten, kon niemand bevroeden dat dit jaar diep in ons geheugen gegrift zal blijven. Deze vreselijke pandemie heeft de wereld bijna het hele jaar in haar greep gehad, ons hele leven in korte tijd totaal veranderd en wat 2021 ons gaat brengen weten we nog niet.

We associëren de term corona met veel zieke en overleden mensen, veel verdriet, eenzaamheid en ontwrichting van de samenleving. Maar wist u dat er in de katholieke kerk een Heilige Corona bestaat? Zij is een relatief onbekende heilige en, al het klinkt het wat raar, zij is ook wel als patroonheilige tegen epidemieën aangeroepen. Ze
geldt daarnaast als patrones van grafdelvers, slagers, schatgravers en houthakkers.

Martelaar

Corona (die ook wel Stephania wordt genoemd) is rond 160 in Egypte of in Syrië geboren. Zij is niet oud geworden want op 16-jarige leeftijd onderging zij al de marteldood. In die tijd werden de christenen vervolgd en volgens de traditie werd zij ter dood gebracht omdat zij probeerde de Heilige Victor te troosten toen hij werd gemarteld. En ook zij stierf een vreselijke dood: haar lichaam werd uit elkaar getrokken tussen twee palmbomen.

Bedevaart

Het was keizer Otto III (983-1002) die de relikwieën van de Heilige Corona naar Aken bracht. Ze is er een van de patroonheiligen van de dom van Aken.

In de 14de eeuw bracht keizer Karel IV de relikwieën naar Praag. In Oostenrijk, Beieren en Bohemen wordt zij nog steeds vereerd. Ze is een populaire heilige in de plaats St. Corona am Wechsel in Oostenrijk. Hier werd in 1504 een beeltenis van haar gevonden in een holle lindeboom. Op die plek is toen een kapel opgericht die uitgroeide tot een bedevaartkerk. Ook in St. Corona am Schöpfl (Oostenrijk) en St. Corona am Staudach (Beieren) staan bekende
bedevaartkerken.

Toeval

Haar verering dankt de heilige aan houthakkers in de toen nog ruige omgeving van Oostenrijk en Noord-Italië. Hun beroep was in die tijd gevaarlijk, zodat ze de bescherming en hulp zochten van Sint Corona. Zij hoopten op haar begrip en steun voor hun zorgen en noden, want Corona werd immers zelf door palmbomen gedood.

Het is uiteraard toeval dat de naam van het virus en van de heilige identiek zijn. Onder een microscoop ziet het virus eruit als een soort krans of kroon, die in het Latijn als ‘corona’ wordt aangeduid. Toeval is ook dat de schrijn met daarin de relikwieën van Corona in de dom van Aken net voor het uitbreken van de pandemie een restauratie onderging, als voorbereiding op een expositie in de schatkamer van de dom van Aken.

Op de heiligenkalender staat dat de kerk op 14 mei Corona vereert. Misschien toch iets om even bij stil te staan?

Wat 2021 ons gaat brengen, weten we niet. We kunnen alleen maar hopen dat we gezond blijven en toch weer toekomstplannen kunnen maken. Moge de Heilige Corona ons tot voorspraak zijn.

Marianne Koebrugge