Het H. Vormsel gaat van start

Op zaterdag 26 november 2022 kunnen kinderen uit Hengelo, Borne en Hertme die dan in groep 8 of hoger zitten het sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen.

Startavond

Op maandag 12 september van 18.30 tot 20.00 uur is de startavond voor vormelingen en hun ouders in het  parochiecentrum Goor, Hengevelderstraat 24, Goor.

Opgave en algemene informatie:

Secretariaat pastoraal team: secretariaat@pastoraalteam.nl

Graag ontmoeten we jullie op deze avond!

Werkgroep Vormsel H.H. Jacobus en Johannes/De Goede Herder/Heilige Geest
Pastoraal werker Annet Zoet.