Het Heilige Vormsel 2023

het heilige vormsel 2023

 

Op zondag 26 november hebben 30 kinderen vanuit de parochie HH. Jacobus en Johannes,Heilige Geestparochie en de parochie De Goede Herder het heilig Vormsel ontvangen tijdens de Eucharistieviering in de
St. Stephanuskerk te Borne. De Vormheer Mgr. H. Woorts heeft het Heilge Vormsel toegediend in het bij zijn van  ouders, broertjes of zusjes en opa en oma’s.

Bij het Vormsel ontvangen kinderen de Geest van God, in gebed, handoplegging en zalving met chrisma, en worden dan als Zijn leerlingen de wereld ingezonden om te getuigen in woord en daad van de aanwezigheid van Gods liefde.

 

Betekenis van het Vormsel
Het woord Vormen komt uit het Latijn. Het betekent bevestigen. Als je je laat vormen, geef je aan dat je het goed vindt dat je ouders je hebben laten dopen en Eerste Communie hebben laten doen. Je ouders hebben ervoor gekozen om jou bij de Rooms Katholieke Kerk te laten horen. Nu kun jij deze keuze zelf maken.

Het Vormsel is dus eigenlijk een vervolg op het Doopsel. Bij het Doopsel word je gedoopt met water. Ook word je gezalfd met olie. Tijdens het Vormsel word je ook gezalfd. Dit gebeurt door de bisschop of zijn plaatsvervanger. Daarom is het anders dan de zalving, die je kreeg, toen je gedoopt werd.

Bij het zalven wordt er gezegd dat je gezalfd wordt met de Heilige Geest. Nu zul je denken, wat is dat, de Heilige Geest? Je kunt dit het beste vergelijken met God, die als een kracht in mensen werkt. De heilige Geest zorgt ervoor dat we steeds proberen te doen, wat Jezus ons heeft voorgedaan; dat wij handelen in de geest van Jezus.