Hongerdoek van broeder Klaus 

In de komende weken neemt het pastorale team u mee in de pastorale nieuwsbrieven en YouTube-bezinning op de woensdagavonden naar de betekenis van het hongerdoek van broeder Klaus.

Waar ligt de oorsprong van het hongerdoek?

De hongerdoeken gaan terug naar een oud, middeleeuws gebruik. Het hongerdoek werd opgehangen om in de vastentijd het altaar, waar de viering van de Eucharistie plaatsvond, aan het oog te onttrekken. Dat had te maken met de opvatting van de Middeleeuwse Christenen dat zij als zondige mens onwaardig waren om het altaar te naderen.

Deze hongerdoeken werden vaak beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’.

In de huidige tijd wordt er echter een actuele betekenis aangegeven door kunstenaars uit het zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit Bijbelse en Christelijke thema’s die hen aanspreken. De gedachte erachter is: waarom zouden wij, ‘moderne armen’ in het westen niet door Christelijke symbolen en beelden uit het zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht?