Informatieavond Pastoraal Beleidsplan

Het pastoraal team heeft de afgelopen periode haar pastoraal beleid met de parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen van de geloofsgemeenschappen gedeeld. Het pastoraal beleidsplan bevat enkele ‘kiezelstenen’ voor de toekomst.

We willen u graag deelgenoot van maken van onze inzichten en ambities. Het gaat om het pastoraal beleid voor de toekomst waarin een beeld zal worden geschetst waarin we als kerk ‘familie’ zijn. Een parochie die vanuit een bezield geloof met een open houding in de samenleving staat.

Als pastoraal team zien wij die toekomst met vertrouwen tegemoet. Het vraagt wellicht om aanpassingen, het maken van nieuwe keuzes, een andere focus. Maar de vaste waarden en vormen van ons geloof blijven onze uitgangspunten. Wij hopen op uw en jouw aanwezigheid op: woensdag 18 september om 19.30 uur in de Stefans-Hof in Borne (Grotestraat 207).

Om u/je hartelijk te ontvangen, willen u/je vragen om je via het volgende mailadres op te geven: contact@pastoraalteam.nl.

Dank voor uw/je moeite!