Jan Leisink, oud-pastor te Goor, overleden

Op 30 december 2022 is te Lochem in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Johannes Wilhelmus Hubertus Leisink.

Hij werd geboren te Drempt op 1 december 1937. Na zijn priesterwijding op 19 juli 1964 was hij achtereenvolgens kapelaan te Weerselo, Loenen en Enschede (H. Michaël) en vervolgens vanaf 1974 pastor en deservitor van laatstgenoemde parochie. Met ingang van 29 januari 1978 werd hij benoemd als deservitor van de parochie H. Maria Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Didam en per 15 september 1978 tevens als deservitor van de H. Martinusparochie te Didam.

Op 16 augustus 1987 werd hij benoemd als pastoor van de H.H. Petrus en Paulusparochie te Goor en daar bleef hij tot zijn emeritaat op 1 oktober 2002.

Jan Leisink was een sociaal bewogen mens, afkomstig uit een boerengezin in de Achterhoek, waar hij in de oorlogsjaren veel leed zag van mensen die om hulp kwamen vragen. Hij was een priester met oog voor de noden van mensen, maar hij was ook een man van stil gebed en meditatie. Regelmatig ging hij naar de abdij Slangenburg om met de monniken de getijden te bidden.

Na een druk leven als kapelaan en pastoor in diverse parochies wilde hij graag dichtbij zijn laatste ‘post’ – Goor – wonen. Dus werd het Lochem, net in een andere parochie, waar hij lang bleef assisteren. Hoewel hij al een aantal jaren niet meer voorging, was Jan nog actief in een gespreksgroep en las hij veel op spiritueel en theologisch gebied. De encycliek Laudato si’ lag hem na aan het hart.

De dood van zijn oudste broer in het afgelopen jaar liet hem bepaald niet onberoerd. De laatste maanden merkte hij zelf dat hij achteruitging. De dood kwam toch nog betrekkelijk onverwacht.

Wij zijn dankbaar voor zijn lange en vruchtbare leven in dienstbaarheid aan Christus en zijn Kerk. Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Correspondentieadres: W. Borgonjen, Ossewei 47, 3238 XL Zwartewaal.
De Eucharistie ten uitvaart wordt op zaterdag 7 januari 2023 om 10.00 uur gevierd in de Sint Willibrorduskerk, Zomerweg 17, 6996 DD te Drempt. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de natuurbegraafplaats Koningsakker, Sportlaan 25, 6816 VE te Arnhem.
Gelegenheid tot condoleren is er op vrijdag 6 januari van 15.00 tot 16.00 uur bij Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91B, 7241 KP te Lochem en na afloop van de begrafenis in het ontvangsthuis van natuurbegraafplaats Koningsakker.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren.
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht