Jubilaris gehuldigd ivm Jubileum 25 jaar Cantu

Jubileum

Op zaterdag 8 oktober heeft koor Cantu tijdens de viering het jubileum van koorlid Nancy Staijen-Altink gevierd. Zij is begonnen in 1995 als Alt, en na een korte onderbreking is ze inmiddels 25 jaar koorlid. Naast zingen is ze ook altijd bereid om voor koffie en iets lekkers te zorgen en wil ze iedereen graag helpen.

Pastoor Jansen heeft haar in het zonnetje gezet waarna ze het Gregorius speldje en de daarbij behorende oorkonde kreeg. Een bloemetje en gezellig samenzijn mocht natuurlijk niet ontbreken.