Jubileum 25 jaar Senioren-Aktief voorheen Ouderen en Kerk HH. Petrus en Paulusparochie Goor

De initiatiefgroep Ouderen en Kerk werd in 1993 door het Parochieel Diaconaal Beraad (PDB) Goor opgericht met als doel:
Plannen uit te werken om ouderen tot verhaal te laten komen en met elkaar in gesprek te brengen rond levens- en zinsvragen.
Men ging er daarbij vanuit, dat daaraan bij ouderen behoefte bestond en dat kerk en maatschappij van die verhalen zouden kunnen leren.
De doelgroep ouderen werd niet gezien als object van zorg, maar meer als doelgroep,
waar rijke en leerzame ervaringen van te vernemen zouden zijn.
Er werd een groep geformeerd, die enthousiast rond deze doelstelling aan de slag ging en een plan ontwikkelde. Professionele begeleiding vanuit het KCWO.
Hoewel de naam van de groep is gewijzigd in Senioren- Aktief in kerk en samenleving, is de doelstelling nog steeds actueel en de vrijwilligers enthousiast en bevlogen.
Op zondag 10 juni as. gedenken en vieren we dit jubileum op gepaste wijze met een viering in de HH. Petrus en Paulus parochiekerk en een receptie.
Wanneer U hiervoor belangstelling mocht hebben wordt U verzocht een mail te sturen naar het secretariaat van de geloofsgemeenschap Goor voor 3 juni.