Klimaat-pelgrimage: “Gewoon gaan!” op 1 en 2 oktober

U wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 2 oktober ’s om 8.00 uur in de Klokkenkamp (Diepenheimseweg 2) te komen ontbijten met de klimaat-wandelaars. U kunt dan met hen in gesprek over de klimaatcrisis. U moet wél zelf uw ontbijt meenemen! Voor koffie/thee/melk wordt gezorgd.

Vanuit ons geloof willen we onze stem laten horen voor het behoud en herstel van Gods Schepping. In aanloop naar de VN-Klimaattop in Glasgow organiseren Groene Kerken (PKN) en Vastenactie (R.K.) daarom het Nederlandse deel van de internationale klimaat-pelgrimstocht onder de naam: “Gewoon gaan!”

Op 14 augustus vertrokken zo’n 30 mensen vanuit Polen, al wandelend  door Duitsland en Nederland naar Glasgow in Schotland, deels met de boot. Met deze pelgrimstocht benadrukken we als kerken en organisaties dat er aandacht nodig is voor de huidige klimaatverandering én het belang van een rechtvaardig klimaatbeleid. Plaatselijke kerken organiseren de opvang van de wandelaars, in Goor op 1 en 2 oktober door de Hofkerk en de R.K. kerk.Programma voor 1 oktober:
Ca 15.00 uur: Begroeting van de wandelaars bij de Mariakapel in Zeldam. U mag ook komen en meelopen met de groep langs de “Wilgensprong” bij De Regge, waar de heer Gerrit Klaassen uitleg geeft. Vervolgens wandelt de groep naar de Stadslandbouw (achter het Avia-benzinestation, Kerkstraat) waar mevrouw Ina v.d. Riet ons begroet en rondleidt.
Rond 17.00 uur is de aankomst bij de Hofkerk en worden we welkom geheten met koffie/thee onder het luiden van de klokken. Daarna: klaarmaken van de slaapplekken. Om praktische redenen is voor de Hofkerk gekozen als slaapplaats en niet het Parochieel Centrum.
Ca. 18.00 uur: warme maaltijd voor de wandelaars en de vrijwilligers. ’s Avonds zijn er geen verdere activiteiten. Overnachting in de Hofkerk.

Programma voor 2 oktober:
Ca 8.00 uur: Ontbijt met gemeente- en parochieleden en de Wethouder van Duurzaamheid en Milieu van de Hof van Twente en vrijwilligers.
Ca 9.00 uur: Afscheid en uitzwaaien van de Klimaatwandelaars, onder klokgelui. Zij wandelen die zaterdag van Goor naar Colmschate, afstand 27 km.
Ca 12.30 uur: lunch bij Café “de Wippert”, (halverwege de route) mede verzorgd door de Diaconie van de kerk in Markelo.

Samen met u en vele vrijwilligers van beide kerken hopen we de Klimaat-pelgrims op 1 en 2 oktober een warm onthaal te geven in Goor!

Als u onze Werkgroep financieel wilt ondersteunen, kunt u een gift overmaken op de rekening van de Diaconie van de Hofkerk. Van harte aanbevolen! Het geld wordt gebruikt voor de maaltijden, drinken enz. IBAN NL66 SNSB 090 876 3743, o.v.v. Klimaat-pelgrimage.

Voor meer informatie kunt u bellen/mailen naar Ellen Holkers (tel. 06-103 746 15, @ ellenholkers85@gmail.com) of naar Dora Brinkhorst (tel. 0547-273 823, @ dorabrinkhorst@gmail.com).