Koninklijke onderscheiding voor organist in Beckum

 Albert Deterd Oude Weme, organist /dirigent van het Dames- en Herenkoor van de H. Blasius te Beckum, mocht tijdens de afscheidsreceptie van 14 december 2016 uit handen van de Burgemeester Nauta van Hof van Twente een Koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Een eervolle onderscheiding als dank voor 25 jaar inzet en trouwe dienst aan de geloofsgemeenschap van Beckum.

Op 19 november ontving hij tijdens het feest ter ere van de Heilige Caecilia, beschermvrouwe van de koorzangers, de oorkonde van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (Aartsbisdom Utrecht) inclusief bijbehorende speld ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als lid van het koor. Onlangs heeft hij te kennen gegeven in verband met zijn leeftijd zijn functie binnen de parochie met ingang van 2017 te willen beëindigen.

Wij wensen Albert en zijn vrouw van harte alle goeds voor de toekomst.

Bestuur en leden van het Dames- en Herenkoor van de H. Blasius te Beckum.