Koninklijke onderscheiding voor Ria Mudde-Jetten

Koninklijke onderscheiding voor

Ria Mudde-Jetten bekendgemaakt via videoverbinding

Op vrijdag 24 april werd Ria Mudde-Jetten inwoner van de Hof van Twente benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege corona ging de jaarlijkse lintjes regen dit jaar niet door. Conform het voorschrift van de Kanselarij der Nederlandse Orden en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht burgemeester Nauta-van Moorsel de kandidaten vrijdagochtend wel op de hoogte. De burgemeester deed dat via een videoverbinding (Zoom). Ze heeft maar liefst 12 zeer verraste inwoners toegesproken waaronder Ria. Aan elf personen heeft ze meegedeeld dat men is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Aan de beeldgesprekken deden niet alleen de gedecoreerden mee, maar ook familieleden, vrienden, de aanvragers van de onderscheiding en ondersteuners van de voordracht.

Van de gesprekken zijn filmpjes gemaakt die met de gedecoreerden en de familieleden gedeeld zullen worden. Als de rijksmaatregelen dat weer toelaten, wordt er alsnog een feestelijke gelegenheid georganiseerd voor de gedecoreerden. Op dat moment worden ook de versierselen uitgereikt. Hieronder in het kort de naam, woonplaats en korte beschrijving van verdiensten van onze decorandus.

M.P.H. (Ria) Mudde-Jetten, Delden

Mevrouw Mudde is een zeer betrokken en bevlogen lid van de Raad van Kerken Delden. Haar werk voor deze Raad van Kerken wordt enorm gewaardeerd, evenals alle bijkomende werkzaamheden die ze voor rekening neemt voor de Heilige Geest Parochie c.q. Geloofsgemeenschap Heilige Blasius in Delden. Naast het vele kerkenwerk heeft ze zich ook jarenlang ingezet voor de Scouting in Delden. Als gastvrouw c.q. beheerder van de Blokhut is ze ook daar van grote waarde geweest.

Inmiddels heeft Ria haar onderscheiding ontvangen getuige de foto en willen we deze betrokken en dienstbare vrijwilligster vanaf deze plaats van harte feliciteren met haar Koninklijke onderscheiding.

Geloofsgemeenschap Heilig Blasius Delden