Maria veldkapellen wel geopend

Alle kerken in onze parochie zijn vanwege de corona crisis gesloten. De Maria veldkappelen, die zich binnen onze parochiegrenzen bevinden, zijn wel geopend. Wellicht dat u daar steun vindt door stilte of gebed.  De Mariakapel op Zeldam, Ambt Delden, staat aan de Mossendamseweg. De Mariakapel op de Hulpe, Markelo, staat aan de Hemmelweg.

Mariakapel Zeldam

In oktober 2005 is een lang gekoesterde wens van parochianen op het Zeldam in vervulling gegaan. Er is een Mariakapel aan de Mossendamseweg gebouwd. De kapel is ingezegend tijdens een mooie bijeenkomst met pastor Jurgen Jansen. De kapel is in eigendom en beheer van de stichting Veldkapellen Zuid-West Twente.

  • De kapel is in de zomer van 8.00 uur tot 20.00 uur geopend
  • De kapel is in de winter van 9.00 uur tot 18.00 uur geopend

Mariakapel “Moeder voor ons allen”

Reeds rond 1950 bestond in de buurtschap Zeldam het idee er een kapel te stichten. Door verschillende omstandigheden kon dit toen niet doorgaan. Maar het idee bleef sluimerend aanwezig. Daarom maakten in 2004 verschillende parochianen een veldkapellentocht door Noord-Oost Twente. Hierdoor geïnspireerd ontstond er op het Zeldam een werkgroep. Voor het verwerven van fondsen werd de Stichtinq ‘Veldkapellen Zuid-West Twente’ opgericht. Mede door de onbaatzuchtige medewerking van zowel bedrijven, gemeente als particulieren is deze Mariakapel tot stand gekomen. Op een plek als deze kon een voorbijganger even tot rust komen, de gedachten op een ander niveau brengen, het hart luchten en genieten van de omgeving. De kapel is ingewijd op 9 oktober 2005.

Op 3 mei 2009 is op De Hulpe in Markelo tijdens een bijzondere viering met pastor Joop Huisman een Mariakapel ingewijd. Het beheer en onderhoud van deze kapel is in handen van een speciale Werkgroep Mariakapel van de Stichting Cultuur Historische Elementen Rondom Markelo.

Mariakapel Markelo

De ontstaansgeschiedenis van deze Markelose kapel is niet gebruikelijk. De kapel is namelijk gebouwd als cultuur historisch element langs de wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes Markelo. Na voltooiing van deze route in het najaar van 2008 besloten een aantal vrijwilligers dat het toch wel mooi zou zijn als de kapel een officiëler karakter zou krijgen. Daarop is men gaan nadenken over de inrichting en invulling van de kapel. Uiteindelijk is op 3 mei de kapel ingezegend.

Bedevaartsoord

Waarom een Mariakapel als cultuur historisch element in Markelo. Uit diverse bronnen blijkt dat Markelo tot circa de eerste helft van de 17e eeuw een belangrijk bedevaartsoord moet zijn geweest. Ook zou er op De Hulpe een kapel hebben gestaan met een Mariabeeld. Dit beeld zou zijn aangeroepen onder de naam “Onze Vrouwe ter Hulpe”. Met deze kapel is in eerste instantie getracht om te verwijzing naar deze historie.

De Mariakapel op De Hulpe is zichtbaar vanaf de Goorseweg en gelegen aan Kerkepaden-Tichelroutes aan de noordzijde van De Hulpe. Per auto is de Mariakapel niet bereikbaar. Te voet en met de fiets is de Mariakapel bereikbaar via de Hemmelweg (ingang Nachtegaallaan) of via de Stokkumerweg.

De Mariakapel op De Hulpe is in de zomer geopend van 08.30 tot 20.30 uur en in de winter van 09.00 tot 18.00 uur.