Mariakapellendag 2019

Op de laatste zondag in mei (26 mei:) wordt voor de twaalfde keer onze jaarlijkse Mariakapellendag gehouden. Alle kapellen in de regio zijn die dag open. Enkele kapellen hebben speciale activiteiten georganiseerd.

De kapellen die dit jaar meedoen zijn:
Rossum: 
(27) Om 9.30 uur wordt er in de kerk van Rossum een viering gehouden. Het Dames- en Herenkoor verzorgt daar de zang. Na deze viering trekken we naar de Mariakapel onder begeleiding van de  muziekfanfare. Nadien is er koffie met krentenwegge.

Zeldam: (94) Om 14.00 uur is er een viering bij de Mariakapel op het Zeldam, gelegen tussen Delden en Goor. De viering zal bestaan uit gebeden en Marialiederen uitgevoerd door eigen mensen. De omgeving van de kapel wordt met geel-witte vlaggetjes opgetuigd. Na de viering is er koffie/thee voor de bezoekers.

Markelo: (103) Om 16.00 uur zijn we bij de kapel in Markelo ‘De Hulpe’ voor een oecumenische viering. Er wordt
gezongen door het Markelo’s Kerkkoor. Er zijn gebeden en een korte bezinning. Ook de fanfare verleent haar
medewerking. Na de viering is er een hapje en een drankje.

Enter: (119)  Om 18.00 uur is de eindviering. In dit lof zal pastor H. de Vries voorgaan. Nadien is er koffie. Bij mooi weer zal het lof buiten plaatsvinden bij de kapel. Bij slecht wordt gebruik gemaakt van de accommodatie van Jong Nederland. Mensen die dat willen en kunnen, worden gevraagd een bloem mee te brengen om er een mooi boeket van te maken voor Maria.

Het nieuwe Maria kapellen boek is deze dag te koop bij de 4 kapellen!!
De cijfers geven het nummer aan van de kapel, zoals die is genoemd in het boek: Landkruisen en kapellen in Twente.