Meedenkavonden in St. Isidorushoeve en Goor op 18 en 21 maart

Naar een toekomstbestendige Heilige Geestparochie 

Volgende week vinden de laatste twee voorlichtings-, meedenk- en inspraakavonden plaats om te komen tot een toekomstbestendige parochie. Op maandag 18 maart om 20.00 u in ‘t Meuken in St. Isidorushoeve en op donderdag 21 maart om 20.00 u in Het Parochiecentrum in Goor. Kijken naar kosten, bouwkundige toestand van de (kerk)gebouwen, vitaliteit en pastoraat. Met elkaar van gedachten wisselen over het vernieuwen van het katholieke-kerk-zijn binnen de gezamenlijke dorpsgemeenschappen passend in deze tijd. 

St. Isidorushoeve en Goor zijn de laatste twee van de zes voorlichtings-, meedenk- en inspraakavonden die het bestuur en pastoraal team van de H. Geestparochie de afgelopen maand heeft georganiseerd. De opkomst bij de vorige avonden was goed en meningen, ideeën en suggesties zijn volop uitgewisseld. Bij elke bijeenkomst staat de plaatselijke geloofsgemeenschap centraal. Het bestuur wil met de parochianen van gedachten wisselen om te komen tot een toekomstbestendige parochie die financieel en bouwkundig gezond is en die in staat is om het katholieke-kerk-zijn in al zijn diverse aspecten waar te maken. Diaconie, liturgie, catechese moeten tot hun recht kunnen komen naast christelijke nabijheid. De parochie moet uiteindelijk binnen de gezamenlijke dorpsgemeenschappen weer uit het defensief komen en laten zien dat het in de toekomst vitaal kan blijven, kan vernieuwen en het verhaal van Jezus naar buiten kan brengen. En ook nog eens op een wijze die in de huidige tijd aanslaat. Geen enkele geloofsgemeenschap binnen de H. Geestparochie kan dat nog op z’n eentje. Veel zaken moeten hierbij veranderen. Een ding is zeker: dit kan niet zonder parochianen en vrijwilligers. Vrijwilligers die niet alleen aan de eigen geloofsgemeenschap denken maar ook aan het grotere geheel van de hele parochie. Alleen samen in onderlinge solidariteit, elkaar vindend in geloof, gevend en nemend, kan deze grote transformatie slagen. Sommige veranderingen zullen pijn doen en verdriet brengen, andere veranderingen juist voldoening. Het gaat om het geheel, maar ook om de plaatselijke geloofsgemeenschap. Iedere parochiaan wordt gevraagd om mee te denken. Naar ideeën en suggesties zullen bestuur en pastoraal team goed luisteren en zal rekening mee worden gehouden. Alle parochianen uit St. Isidorushoeve en Goor zijn voor deze laatste twee avonden van harte uitgenodigd.